Nieuws

De 500.000 !!!
31 oktober 2011

De 500.000 !!!

De 500.000 !!!
Op 27 oktober stond het RHC stil bij het bereiken van een mijlpaal: Met het toevoegen van de nieuwe indexen op de website bereikte de databank meer dan 500.000 records. Dit resultaat is te danken aan de inzet van de medewerkers èn vrijwilligers van het RHC. Het behalen van de mijlpaal was een mooie aanleiding om de vrijwilligers eens in...
Op 27 oktober stond het RHC stil bij het bereiken van een mijlpaal: Met het toevoegen van de nieuwe indexen op de website bereikte de...
Lees verder
De Arena van het Verleden
31 oktober 2011

De Arena van het Verleden

Op 2 november a.s. lanceert RPLFM, de regionale omroep van Woerden e.o., een nieuw programma: De Arena van het Verleden. Het wordt iedere week op woensdagavond uitgezonden van 22.00 tot 23.00 uur en besteedt ruime aandacht aan de geschiedenis van Woerden en de omliggende plaatsen. Rob Alkemade, werkzaam bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, verzorgt wekelijks een historische column. Ook...
Lees verder+
Het oog van de geschiedenis: IJsselpoort en stadhuis van Montfoort
21 juli 2011

Het oog van de geschiedenis: IJsselpoort en stadhuis van Montfoort

De IJsselpoort en het Oude Stadhuis van Montfoort vormen samen een uniek complex. Een stadhuis naast een stadspoort aan de rand van de stad is nergens anders in Nederland te vinden. De bouwdatum ligt rond 1375, waarmee het ouder is dan de voormalige raadhuizen van IJsselstein, Woerden, Gouda en Den Haag. Stadspoorten zijn per definitie bijzonder, al was het maar...
Lees verder+
21 juli 2011

Oude doopboek IJsselstein

Bob Kemp, een van de vaste bezoekers van het RHC, heeft een artikel gepubliceerd in het nieuwe nummer van Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het is getiteld: Aanvullingen op het rooms-katholieke doopboek van IJsselstein en omgeving, 1643-1673. Aanleiding voor het artikel was de vondst van een onbekend afschrift van het oudste doopboek van de rooms-katholieke statie...
Lees verder+
10 mei 2011

Indexen uitgebreid met 55.000 namen

Aan de indexen op de website van het RHC zijn 55.000 records toegevoegd betreffende personen die vermeld staan in bevolkingsregisters en oude notariële akten. Het gaat om een toevoeging van de persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van Oudewater, 1850-1861 Snelrewaard, 1870-1880 Woerden 1862-1881 Daarnaast zijn de notariële akten ontsloten van Bodegraven 1875-1905 Montfoort 1876-1900 Net zoals de andere indexen op notariële...
Lees verder+
26 april 2011

Nu nog meer kranten op de website

De kranten op onze website vormen een handige bron om snel historische wetenswaardigheden uit de 20e eeuw te achterhalen. Zij zijn dan ook razend populair. De belangrijkste krant met lokaal nieuws voor Woerden en omgeving is de Woerdense Courant. De krant gaat - met haar voorlopers - terug tot 1925. Met de recente aanvulling van de periode 1986-1995 is het...
Lees verder+
29 maart 2011

Nieuw deel: Utrechtse parentelen vóór 1650

Genelogische vereniging "Ons Voorgeslacht" heeft deel 2 uitgebracht van Utrechse parentelen voor 1650. De werkgroep bleek nog zoveel informatie te hebben gevonden, dat besloten is om volgend jaar ook nog een deel 3 uit te brengen. Voor het werkgebied van het RHC is in deze uitgave de publicatie van Nico Plomp en Coen van Wijngaarden het interessantste. Zij schreven over...
Lees verder+
14 februari 2011

Restauratie archiefstukken van waterschappen

Vorige week is weer een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht. De stukken worden in juni 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen. De stukken zijn afkomstig uit de archieven van: Groot-Waterschap van Woerden (H094) Waterschap Kortrijk (H038) Waterschap Groot-Houtdijk (H093) Waterschap Kamerik-Mijzijde en ’s-Gravesloot (H097) Meijepolder (H102) Noordzijderpolder (H105)...
Lees verder+
14 februari 2011

Diverse gerestaureerde archieven weer raadpleegbaar

De archiefbescheiden van de oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven van IJsselstein, diverse waterschapsarchieven en archieven van Montfoort zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar! 14 februari 2011
Lees verder+
19 november 2010

Nieuwe indexen op notariële archieven en bevolkingsregisters

Op de website van het RHC zijn wederom nieuwe toegangen geplaatst. Het meest in het oog springen deze keer de toegangen op de notariële akten van de notarissen van Oudewater en IJsselstein. De akten dateren uit de periode 1876-1905. De toegangen geven niet alleen de naam van de in de akte voorkomende personen, maar ook beknopt informatie over de inhoud...
Lees verder+