Nieuws

30 maart 2010

NIEUW: Nog meer bevolkingsregisters op de site

De Indexen op onze website is uitgebreid met informatie uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880. Met deze toevoeging aan de al bestaande Indexen zijn nu van bijna alle (voormalige) gemeenten in het werkgebied van het RHC digitaal gegevens beschikbaar uit de gemeentelijke bevolkingsregistratie. Goed nieuws, zeker voor de genealogen! De nieuwe aanvulling op de website betreft de bevolkingsregisters van...
De Indexen op onze website is uitgebreid met informatie uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880. Met deze toevoeging aan de al bestaande Indexen zijn...
Lees verder
25 maart 2010

Utrechtse parentelen vóór 1650

Onlangs verscheen via de genealogische vereniging "Ons Voorgeslacht" het eerste deel van Utrechtse parentelen vóór 1650. De auteurs van het omvangrijke werk hebben ontelbare uren doorgebracht in de archieven om de in dit geval zeer oude genealogische gegevens boven water te krijgen. Ook op de studiezaal van het RHC waren zij vaak te vinden. Hoewel in alle parentelen telgen te...
Lees verder+
Schenking
26 februari 2010

Schenking "Collectie Gerard Maatje" over historie Reeuwijk

Gerard Maatje is een amateur-historicus, die zich intentief heeft beziggehouden met de geschiedenis van Reeuwijk. Hierover verzamelde hij in de loop der jaren veel documentatiemateriaal, dat hij besloot over te dragen aan het RHC. Streekarchivaris Rob Alkemade nam onlangs de "Collectie Gerard Maatje" officieel in ontvangst. Gerard Maatje heeft veel publicaties over de geschiedenis van Reeuwijk op zijn naam staan....
Lees verder+
22 februari 2010

Fotocollectie IJsselstein op website ontsloten

De Gemeente IJsselstein beschikt over een uitgebreide beeldcollectie met foto's, ansichtkaarten en prenten. De beeldcollectie wordt beheerd door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. Op de website van het RHC (www.rhcrijnstreek.nl) is een eerste selectie van 500 afbeeldingen te zien, die in de afgelopen periode zijn beschreven. Zij tonen de stad en het leven van de inwoners...
Lees verder+
16 februari 2010

Restauratie oud-rechterlijke en notariële archieven Oudewater

De hierna volgende archiefbescheiden, behorend tot de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn op 8 februari 2010 ter restauratie overgedragen aan het Restauratie-Atelier Helmond BV. In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen. O058 Gerecht Hoenkoop (ORA) Inventarisnummers: 755, 758 en 759. O059 Gerecht Snelrewaard en Lange-Linschoten (ORA) Inventarisnummer: 1867. O061 Stadsgerecht Oudewater (ORA) Inventarisnummers:...
Lees verder+
28 januari 2010

Overhandiging inventarissen van de gerechten onder Linschoten

Op dinsdag 26 januari nam burgemeester Jansen van de Gemeente Montfoort het eerste exemplaar in ontvangst van de Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten, 1560-1813. Streekarchivaris Rob Alkemade overhandigde hem deze toegang op het oud archief van Linschoten in het Oude Stadhuis van Montfoort. De inventarissen beschrijven de archieven van de gerechten Linschoten en Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek...
Lees verder+
NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website
22 december 2009

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

                          (Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in 1911) Het RHC heeft meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. De bestuursleden waren werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen...
Lees verder+
27 november 2009

Geschiedenisboek over het Groot-Waterschap van Woerden

Op 27 november 2009 werd in het Kasteel van Woerden een boek gepresenteerd over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Het Groot-Waterschap werd in 1322 opgericht. In 1995 ging het op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij de fusie werd afgesproken de geschiedenis te boek te stellen. Met het boek "Grenswater", geschreven door Jan van Es, is deze...
Lees verder+
Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920
20 november 2009

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

Bert Stolwijk is een amateur-historicus die al jarenlang met grote regelmaat op de studiezaal van het RHC te vinden is. Zijn belangstelling voor het onderwijs bracht hem tot een studie naar het onderwijs in Woerden vanaf de 16e eeuw tot 1920. Op dit onderwerp zijn de archieven door hem nauwkeurig uitgeplozen. Het resultaat van zijn onderzoek is nu te boek...
Lees verder+
2 november 2009

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein....
Lees verder+