Gemeentewapen

Gemeentewapen

Het wapen van de voormalige gemeente Hoenkoop werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 september 1891 en werd toen omschreven als “van goud, beladen met twee dubbel getinneerde dwarsbalken van sabel, vergezeld in het schildhoofd van drie vogels (hoenders) van sabel”. Het wapen is afgeleid van het wapen van de heerlijkheid Hoenkoop. Dat wapen was “van goud, beladen met een dwarsbalk van zilver, verzeld van drie vogels van sabel, in het schildhoofd en de schildvoet een dubbel getinneerde dwarsbalk van sabel.”

De hoenders waar in het wapen sprake van zou zijn, betreffen een verwijzing naar de plaatsnaam. De gemeente was bij de aanvraag van het wapen namelijk uit op een zogenaamd sprekend wapen, met alleen hoenders. De Hoge Raad van Adel vond dit voorstel niet acceptabel en baseerde zich bij het eigen ontwerp op het oude heerlijkheidswapen, waarbij de zilveren dwarsbalk verdween en de hoenders boven in het schild werden geplaatst. De gemeente ging hiermee akkoord.

De gemeente Hoenkoop is in 1970 bij een gemeentelijke herindeling opgeheven en bij Oudewater gevoegd.