Algemene informatie

Algemene informatie

Op zoek naar informatie over vroeger? Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan informatie over het verleden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven vertellen u de geschiedenis van deze streek en de mensen die er leefden.

Het RHC voert de Archiefwet uit voor de bij ons aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap. Onze missie is burgers en bestuur te voorzien van betrouwbare historische informatie over het werkgebied op basis van archieven en collecties die wij beheren. Deze zijn afkomstig van overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen) die hun archieven bij ons hebben ondergebracht. Daarnaast waakt het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid van de archieven, zoals onze partners die vandaag de dag vormen.

De geschiedenis van onze archiefdienst zelf gaat terug tot 1972. De (destijds) Zuid-hollandse gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen en het Groot-Waterschap van Woerden richtten toen het Streekarchivariaat Rijnstreek op. Het was gevestigd in het stadhuis van Woerden. Gemeentelijke herindeling en de fusie van waterschappen tot Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deden ons werkgebied groeien. In 1994 sloot bovendien de gemeente Montfoort zich aan bij de gemeenschappelijke regeling. Tot slot zochten in 2008 de gemeenten IJsselstein, Lopik en Oudewater aansluiting, gemeenten die tot dan voor de archiefzorg een eigen samenwerkingsverband hadden. Bij deze gelegenheid kreeg onze streekarchiefdienst de naam Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Als vanouds is ieder van harte welkom om bij ons in oude archieven te grasduinen. Daarnaast hopen we met deze website ook langs digitale weg menig historisch geïnteresseerde van dienst te zijn.

Openingstijden

De studiezaal is geopend: dinsdag t/m donderdag 9.00 – 16.30 en is alleen na afspraak te bezoeken.

Het RHC is gesloten van 24 december 2018 t/m 2 januari 2019.

Attentie

In verband met renovatie van het Stadhuis van Woerden waarin het RHC gevestigd was, heeft onze archiefdienst in december 2016 een tijdelijke huisvesting in Oudewater gekregen. Inzage van archiefstukken is vanaf nu alleen mogelijk na afspraak, omdat de archieven elders in verschillende depots zijn opgeslagen. Een keer per week worden de benodigde stukken gehaald. Alleen voor stukken uit ons hulpdepot met minder geraadpleegde archieven geldt soms een langere wachttijd.
Begin 2019 keert het RHC terug in het gerenoveerde stadhuis annex RHC te Woerden. Daar is een grote archiefbewaarplaats voor al onze archieven. Dan kunnen wij u (weer) à la minute helpen. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de beperkingen in de dienstverlening.