Algemene informatie

Algemene informatie

Op zoek naar informatie over vroeger? Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan informatie over het verleden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven vertellen u de geschiedenis van deze streek en de mensen die er leefden.

Het RHC voert de Archiefwet uit voor de bij ons aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap. Onze missie is burgers en bestuur te voorzien van betrouwbare historische informatie over het werkgebied op basis van archieven en collecties die wij beheren. Deze zijn afkomstig van overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen) die hun archieven bij ons hebben ondergebracht. Daarnaast waakt het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid van de archieven, zoals onze partners die vandaag de dag vormen.

De geschiedenis van onze archiefdienst zelf gaat terug tot 1972. De (destijds) Zuid-hollandse gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen en het Groot-Waterschap van Woerden richtten toen het Streekarchivariaat Rijnstreek op. Het was gevestigd in het stadhuis van Woerden. Gemeentelijke herindeling en de fusie van waterschappen tot Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden deden ons werkgebied groeien. In 1994 sloot bovendien de gemeente Montfoort zich aan bij de gemeenschappelijke regeling. Tot slot zochten in 2008 de gemeenten IJsselstein, Lopik en Oudewater aansluiting, gemeenten die tot dan voor de archiefzorg een eigen samenwerkingsverband hadden. Bij deze gelegenheid kreeg onze streekarchiefdienst de naam Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Als vanouds is ieder van harte welkom om bij ons in oude archieven te grasduinen. Daarnaast hopen we met deze website ook langs digitale weg menig historisch geïnteresseerde van dienst te zijn.