Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid moeten overheidssites voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Het doel is om elke gebruiker, ongeacht beperking, de mogelijkheid te bieden gebruik te kunnen maken van overheidsinformatie. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Het toegankelijkheidslabel van https://rhcrijnstreek.nl/. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.