Leges

Leges

Bij het RHC zijn de volgende leges van toepassing (2019):

  • het laten verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan: € 10,75
  • fotokopieën van archiefbescheiden op formaat A4 (zwart-wit): € 0,70 per kopie
  • fotokopieën van archiefbescheiden op formaat A4 (kleur): € 1,40 per kopie
  • fotokopieën van archiefbescheiden op formaat A3: € 1,30 per kopie
  • fotokopieën van archiefbescheiden op formaat A2 en groter: € 7,50 per kopie
  • overige fotokopieën op formaat A4: € 0,25 per kopie
  • overige fotokopieën op formaat A3: € 0,35 per kopie
  • scan per foto, afkomstig uit fotocollectie (website): € 4,75
  • starttarief fotokopieën of scans laten maken op schriftelijk verzoek (als de zoektijd niet meer bedraagt dan een kwartier en alle zoekspecificaties zijn aangeven): eenmalig € 8,00
  • gebruiksrecht foto’s en andere afbeeldingen voor commerciële doeleinden per eenheid: € 30,00

Betaling

Legeskosten verbonden aan informatie of kopieën die per post of per e-mail moeten worden toegezonden dienen te worden voldaan door overmaking van het bedrag naar de Gemeente Woerden, bankrekening NL41 BNGH 0285009672 onder vermelding van “leges archief RHC”. Zodra het bedrag is ontvangen, wordt de informatie toegestuurd.

Toelichting

Onderzoek:

Het RHC is erop ingericht dat iedereen zelf onderzoek doet naar het onderwerp van zijn of haar interesse. Alleen wanneer er korte vragen zijn, die met beperkt archiefonderzoek te beantwoorden zijn, kunnen wij deze in behandeling nemen. De vraag dient duidelijk omschreven te zijn in een brief of e-mail met de achtergrondinformatie die voor de beantwoording ervan relevant is. Vergeet in uw e-mail niet uw postadres te vermelden. Aan het laten uitvoeren van archiefonderzoek zijn legeskosten verbonden, ongeacht het zoekresultaat. Zelf archiefonderzoek doen is gratis.

Fotokopieën:

Als de materiële staat en de omvang van de stukken dat toelaat (dit ter beoordeling van de studiezaalmedewerker) kunnen hiervan in principe direct fotokopieën worden gemaakt. Archiefbescheiden, dikker dan 5 centimeter, worden niet gekopieerd. Dit geldt ook voor archiefbescheiden waarvan op de site van het RHC scans beschikbaar zijn.

Bouwtekeningen worden niet gedeeltelijk maar als geheel gekopieerd (op papierformaat A2 en groter). Uit op de studiezaal aanwezige indices en klappers worden geen fotokopieën gemaakt; in overleg met de studiezaalmedewerker is het kopiëren van een bescheiden aantal pagina’s uit indices en klappers wel mogelijk. Na 16.15 uur worden er geen fotokopieën meer gemaakt. Het is bezoekers niet toegestaan zelf fotokopieën te maken.

Scans:

Het is niet mogelijk om scans te laten maken. Wel is het toegestaan om zelf foto’s van archiefbescheiden te maken, als er geen gebruik gemaakt wordt van flitslicht. Het met eigen apparatuur zelf reproduceren van afbeeldingen uit de fotocollectie of indexen is niet toegestaan.

Beeldbank:

Digitale foto’s of afbeeldingen, afkomstig van de website, worden digitaal verzonden naar een door de aanvrager opgegeven e-mailadres. Het tarief heeft alleen betrekking op scans van foto’s. Bij commercieel gebruik dienen ook gebruiksrechten te worden betaald. Bij auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, dient reproductie overeengekomen te worden met de auteur. Scans van gedigitaliseerde historische kaarten worden vooralsnog niet geleverd. Het is het RHC niet toegestaan om reproducties te leveren van krantenpagina’s.