Scans en extra diensten (leges)

Scans en extra diensten (leges)

In 2024 zijn bij het RHC de volgende leges van toepassing:

 • scan/zwart-witkopie A4-formaat: €0,80 per pagina
 • kleurkopie A4-formaat: €1,80 per pagina
 • scan/zwart-witkopie A3-formaat: €1,50 per pagina
 • kleurkopie A3-formaat: €3,40 per pagina
 • scan/zwart-witkopie A2-formaat of groter, zoals bouwtekeningen: €11,50 per stuk
 • starttarief voor aanvragen op afstand (mits de zoektijd niet meer bedraagt dan een kwartier en alle zoekspecificaties zijn aangeven): €9,50
 • scan afkomstig uit de beeldbank (website): €5,60
 • gebruiksrecht afbeeldingen voor commerciële doeleinden: €34,50 per eenheid
 • het laten verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan: €20,50
  Voorwaarden van het laten doen van onderzoek door een medewerker van het RHC: zoals elke archiefdienst, is het RHC erop ingericht dat iedereen zelf onderzoek doet naar het onderwerp van zijn of haar interesse. Onderzoek doen op onze studiezaal is gratis. Alleen wanneer er korte vragen zijn, die met beperkt archiefonderzoek te beantwoorden zijn, kunnen wij deze in behandeling nemen. De vraag dient duidelijk omschreven te zijn met de achtergrondinformatie die voor de beantwoording ervan relevant is. De medewerker van het RHC bepaalt of uw onderzoeksverzoek aan deze voorwaarden voldoet. Aan het laten uitvoeren van archiefonderzoek zijn de bovenstaande legeskosten verbonden, ongeacht het zoekresultaat. Er kan maximaal een uur onderzoek worden gedaan. De aanvrager wordt vooraf op de hoogte gesteld als de onderzoeksduur naar inschatting meer dan een halfuur bedraagt.

Betaling

Legeskosten die per e-mail moeten worden voldaan, kunnen als volgt worden betaald:

 • Bankrekeningnummer: NL41 BNGH 0285 1845 63
 • Ten name van: Gemeente Woerden RHC

Toelichting

Kopieën/Scans

Als de materiële staat en de omvang van de stukken dat toelaat kunnen hiervan in principe kopieën/scans worden gemaakt.

Het RHC is er niet op toegerust om stukken van tevoren voor u te raadplegen of te scannen (het zogeheten scanning on demand of digitaliseren op aanvraag).

Ook zijn we niet in staat om grote hoeveelheden scans of kopieën van openbare archiefstukken te maken. Er zal daarom per aanvraag gekeken worden naar wat er mogelijk is.

Het staat u uiteraard wel vrij om zelf zo veel foto’s te maken als u wilt.

Archiefbescheiden dikker dan 5 centimeter worden niet gekopieerd/gescand. Dit geldt ook voor archiefbescheiden waarvan op de site van het RHC scans beschikbaar zijn.

Bouwtekeningen worden niet gedeeltelijk maar als geheel gekopieerd/gescand.

Uit op de studiezaal aanwezige indices en klappers worden geen kopieën/scans gemaakt.

Na 16.15 uur worden er geen kopieën/scans meer gemaakt.

Het is bezoekers niet toegestaan zelf kopieën/scans te maken.

Zelf foto’s maken

Het is toegestaan om zelf foto’s van archiefbescheiden te maken, als er geen gebruik gemaakt wordt van flitslicht.

Het met eigen apparatuur zelf reproduceren van afbeeldingen uit de fotocollectie of indexen is niet toegestaan.

Het gebruik van een scanner (met plaat) is niet toegestaan. Een scantent gebruiken of foto’s maken met een statief mag wel.

 

Beeldbank

Digitale foto’s of afbeeldingen, afkomstig van de website, worden digitaal verzonden naar een door de aanvrager opgegeven e-mailadres.

Scans uit de beeldbank zijn van hoge kwaliteit en worden niet opnieuw gescand.

Bij commercieel gebruik van de afbeelding(en) dienen ook gebruiksrechten te worden betaald.

Bij auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen is instemming van de auteur vereist of moet er een duidelijke regeling zijn die het verstrekken van scans mogelijk maakt.

Bepaalde scans van gedigitaliseerde kaarten kunnen niet worden verstrekt. Een overzicht hiervan volgt nog.

 

Krantenbank

Het is het RHC niet toegestaan om reproducties te leveren van krantenpagina’s.