Nieuws

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp
9 mei 2022

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp
In het kader van een (her)inventariseringsproject zijn de archieven van de polders Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp beter toegankelijk gemaakt.
In het kader van een (her)inventariseringsproject zijn de archieven van de polders Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp beter toegankelijk gemaakt.
Lees verder
Vrijwilligers gezocht: crowdsourceproject bevolkingsregisters Jaarsveld
3 mei 2022

Vrijwilligers gezocht: crowdsourceproject bevolkingsregisters Jaarsveld

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard heeft weer een nieuw crowdsourceproject opengesteld: de bevolkingsregisters van Jaarsveld over de periode 1900-1910. Wilt u vanuit huis meehelpen met het indexeren van deze bron? Klik op crowdsourcing en meld u aan!
Lees verder+
Nieuwe inventaris: Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Willibrordus en voorgangers te Bodegraven, 1719-2010 (2016)
20 april 2022

Nieuwe inventaris: Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Willibrordus en voorgangers te Bodegraven, 1719-2010 (2016)

Op woensdag 13 april is de inventaris van het archief van de rooms-katholieke Willibrordusparochie in Bodegraven (B039) officieel overhandigd en opengesteld.

Het jaar 1656 wordt beschouwd als het startjaar van deze statie in Bodegraven; in dat jaar wordt het bestaan van de kerkgemeenschap gewijd aan de Heilige Gallus officieel geregistreerd. In het begin was er nog geen fysieke kerk – de pastoor bediende de bijna 200 katholieken in Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwerbrug en Oud-Bodegraven gewoon bij hen aan huis.
Lees verder+
Vrijwilligers gezocht: nieuw crowdsourcingproject Harmelen
7 februari 2022

Vrijwilligers gezocht: nieuw crowdsourcingproject Harmelen

Het RHC heeft na succes van eerdere crowdsourcinginitiatieven een nieuw project opgestart: het ontsluiten van de bevolkingsregisters van Harmelen. Wederom vragen wij hierbij uw hulp!
Lees verder+
Begin project beter toegankelijk maken van polderarchieven
28 januari 2022

Begin project beter toegankelijk maken van polderarchieven

Deze week kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn de eerste in een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders, ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094) maar wel zelfstandig als waterschap, hielden in 1975 op te bestaan Ze werden toen onderdeel van een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen rond 1965 zijn gemaakt. Er is dus veel aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Bovendien zijn er in andere archieven van het RHC stukken aangetroffen die eigenlijk in de polderarchieven horen. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de geschiedenis van de waterhuishouding in ons werkgebied.
Lees verder+
Publicatie over de Utrechtsestraatweg in Woerden
19 januari 2022

Publicatie over de Utrechtsestraatweg in Woerden

Eind vorig jaar verscheen het boek Utrechtsestraatweg Woerden geschreven door Ed van Keimpema. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van een van de belangrijkste en oudste wegen van Woerden. Voor Utrechtsestraatweg Woerden heeft de auteur jarenlang onderzoek gedaan, waarvoor hij onder meer de archieven van het RHC doorspitte. Het resultaat is een gedetailleerd werk waarbij niet alleen de Utrechtsestraatweg aan bod komt, maar ook de omliggende omgeving. Gecombineerd met een groot tijdsbestek - van de Romeinse periode tot heden - en de vele, fraaie afbeeldingen lijkt het erop dat dit boek een standaardwerk gaat worden voor iedereen die geïnteresseerd is in het Woerdense verleden.
Lees verder+
Tweede
20 december 2021

Tweede "Jumbo-boek"

Ook dit jaar hebben het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard en de Sticht-Hollandse Historische Vereniging een verzamelalbum samengesteld voor de Jumbo-filialen in Woerden. Deze uitgave heeft een uitgesproken historisch thema – het is namelijk in 2022 precies 650 jaar geleden dat Woerden stadsrechten kreeg! In elk hoofdstuk wordt er stilgestaan bij een belangrijke periode of thema uit de geschiedenis van Woerden, denk hierbij bijvoorbeeld aan Het Kasteel van Woerden en zijn Heren, Woerden en het Geloof, of De Ramp van Woerden.
Lees verder+
Jubileumboek De Berichtgever (Zegveld): In gesprek met… Zegvelders en Meijenaren
30 november 2021

Jubileumboek De Berichtgever (Zegveld): In gesprek met… Zegvelders en Meijenaren

Deze maand verscheen het boek In gesprek met… Zegvelders en Meijenaren, geschreven door Gert Ton. In het boek staan 35 levensverhalen die de auteur wist op te schrijven naar aanleiding van een reeks interviews die hij vijf jaar lang hield. Het boek geeft daardoor een mooi inkijkje in de geschiedenis van Zegveld en omgeving in de twintigste en eenentwintigste eeuw.
Lees verder+
Verhalen van Oudewater: het verleden komt dichtbij
19 november 2021

Verhalen van Oudewater: het verleden komt dichtbij

De website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater heeft een nieuwe rubriek: Verhalen van Oudewater. Het idee achter de rubriek is om de Oudewaterse jeugd een toegankelijke inkijk te geven in de levens van hun voorouders en het Oudewater van vroeger. De verhalen gaan over kinderen en zijn ook vooral voor hen geschreven. Maar niet uitsluitend: volwassenen kunnen ook veel leren en zich verwonderen over de lotgevallen van oude Oudewaternaren.
Lees verder+
Nieuwe online aanwinsten sinds december 2020
6 oktober 2021

Nieuwe online aanwinsten sinds december 2020

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard heeft het afgelopen jaar zeker niet stil gezeten! Zo zijn wij de 2.7 miljoen namen in onze indexen gepasseerd, én staan nu alle kerkelijke huwelijken op onze website.

De volledige lijst met nieuwe aanwinsten sinds december 2020 is als volgt:
Lees verder+