Nieuws

Archief Gemeenschappelijke Technische Dienst Lopik, Benschop en Polsbroek en rechtsvoorganger, 1953-1988 (1990) (L095)
19 december 2019

Archief Gemeenschappelijke Technische Dienst Lopik, Benschop en Polsbroek en rechtsvoorganger, 1953-1988 (1990) (L095)

Archief Gemeenschappelijke Technische Dienst Lopik, Benschop en Polsbroek en rechtsvoorganger, 1953-1988 (1990) (L095)
Onlangs is het archief Gemeenschappelijke Technische Dienst Lopik, Benschop en Polsbroek en rechtsvoorganger, 1953-1988 (1990) (beheersnummer L095) ontsloten. De technische dienst was een samenwerkingsverband van de gemeenten Lopik, Benschop, Polsbroek en - tot 1971 - Hoenkoop. De dienst ging over de openbare werken van deze gemeenten. Zijn taken bestonden onder meer uit aanbesteding, onderhoud, advies en toezicht aangaande gebouwen, bruggen, wegen, riolering en andere gemeentelijke eigendommen. In 1989 gingen de drie gemeenten op in de nieuwe gemeente Lopik en de dienst ook. Het archief van de technische dienst bevat uniek materiaal, dat bestaande archieven van het RHC mooi aanvult.
Onlangs is het archief Gemeenschappelijke Technische Dienst Lopik, Benschop en Polsbroek en rechtsvoorganger, 1953-1988 (1990) (beheersnummer L095) ontsloten. De technische dienst was een samenwerkingsverband van...
Lees verder
Archief familie Immink, 1777-1930 (Y061)
12 december 2019

Archief familie Immink, 1777-1930 (Y061)

In oktober is er bijzonder archiefmateriaal aan het RHC geschonken: het archief van de notarissenfamilie Immink uit IJsselstein (beheersnummer Y061). Inmiddels is dit archief ontsloten en zijn de stukken te raadplegen op onze studiezaal te Woerden. De stukken geven een uniek inzicht in het familieleven en beslaan meerdere generaties (namelijk de periode 1777-1930).
Lees verder+
28 november 2019

Wij zijn op zoek naar uw foto's uit de periode 1940-1945!

Op maandag 9 december houden wij van 9.00 tot 16.30 uur een inleverdag voor uw foto's van het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in de provincie Utrecht. De foto's zullen gescand worden voor het project De Tweede Wereldoorlog in Vijftig Foto's van Utrecht. Op 15 januari 2020 worden de vijftig beste foto's van Utrecht geselecteerd , en zullen deze mee doen in de landelijke selectie van het project De Tweede Wereldoorlog in Honderd Foto's. Eind maart zullen dan de eindwinnaars bekend worden gemaakt.
Lees verder+
Tentoonstelling Vrouwen voor de Lens in het Stadsmuseum Woerden
27 november 2019

Tentoonstelling Vrouwen voor de Lens in het Stadsmuseum Woerden

Vorige week heeft onze streekarchivaris-directeur Frank van Rooijen de tentoonstelling Vrouwen voor de Lens van het Stadsmuseum Woerden geopend. Deze tentoonstelling richt zich op vrouwen uit Woerden en omgeving die toevallig of juist bewust voor eeuwig op foto's zijn vastgelegd - veel van deze foto's zijn afkomstig uit de archieven van het RHC.
Lees verder+
26 november 2019

Archief van G.J. van Spanjen

Meer dan vijfenveertig jaar lang heeft Gert van Spanjen verzen geschreven over (lokale) gelegenheden voor de Woerdense Courant, in totaal zijn dit er meer dan 1250 geweest! Hij werd dan ook met recht de volksdichter van Woerden genoemd. Van Spanjen, die in het dagelijks leven boekhouder was, trad ook op op trouwfeesten en partijen als schikmaker, waar hij berijmde levenslopen voordroeg. Onlangs is het archief van Van Spanjen door zijn kinderen overgedragen aan het RHC, en zal het binnenkort voor iedereen raadpleegbaar zijn.
Lees verder+
Koperen jubileum vrijwilliger Gerrit van Oudenallen
14 november 2019

Koperen jubileum vrijwilliger Gerrit van Oudenallen

Dit jaar is Gerrit van Oudenallen twaalf en een half jaar actief als vrijwilliger bij het RHC. Gisteren vierden we dit met collega's en vrijwilligers.
Lees verder+
Openingstijden december en tijdens de kerstvakantie
13 november 2019

Openingstijden december en tijdens de kerstvakantie

In december en tijdens de kerstvakantie is het RHC op een aantal dagen (eerder) gesloten:

woensdag 18 december: het RHC sluit om 15.00.
dinsdag 24 december: het RHC sluit om 15.00.
woensdag 25 tot en met vrijdag 27 december: gesloten.
dinsdag 31 december: het RHC sluit om 15.00.
woensdag 1 januari: gesloten.
Lees verder+
Burgemeesters van Oudewater
31 oktober 2019

Burgemeesters van Oudewater

In november 2019 neemt de gemeente Oudewater afscheid van haar burgemeester, Pieter Verhoeve. Hiermee neemt hij afstand van een eeuwenoude functie – de eerste burgemeester van Oudewater die bekend is, is Jan Korstantsz (1466). In de eeuwen daarna volgen honderden anderen hem op, daar het een post van twee jaar was. Pas vanaf 1795 begon het burgemeesterschap de vorm te krijgen zoals wij deze vandaag de dag nog kennen. De eerste twee moderne burgemeesters van Oudewater waren telgen uit de bekende Oudewaterse familie Montijn.
Lees verder+
Vrijwilligerswerk in het oud-archief
5 september 2019

Vrijwilligerswerk in het oud-archief

Met de nieuwe huisvesting heeft het RHC ruimte gekregen om (weer) meer met vrijwilligers te werken, zoals dat ook bij andere archiefdiensten gebeurt. Dankzij onze vrijwilligers zijn al veel bronnen nader toegankelijk gemaakt. Indexen maken het mogelijk om heel gericht op naam van een persoon in het archief te zoeken. Bovendien kunnen we de informatie ook via de website aanbieden, waarmee we ook de bezoekers op afstand een grote dienst bewijzen.
Lees verder+
Uitbreiding indexen op website
12 juli 2019

Uitbreiding indexen op website

De omvang van de indexen op de website groeit gestaag. Onlangs zijn bijvoorbeeld de geboorteakten van het Zuid-Hollandse deel van ons werkgebied toegankelijk geworden via deze site. Daarmee is een belangrijk hiaat in ons aanbod weggewerkt, waarmee met name de stamboomonderzoeker een dienst wordt bewezen.
Lees verder+