Nieuws

(Thuiswerk-)vrijwilligers gezocht! Nieuw crowdsourcingsproject: Snelrewaard
24 november 2022

(Thuiswerk-)vrijwilligers gezocht! Nieuw crowdsourcingsproject: Snelrewaard

(Thuiswerk-)vrijwilligers gezocht! Nieuw crowdsourcingsproject: Snelrewaard
Wilt u helpen de geschiedenis van Snelrewaard verder toegankelijk te maken? Het RHC heeft na het succes van eerdere crowdsourcingsinitiatieven een nieuw project opgestart: het ontsluiten van de bevolkingsregisters van Snelrewaard. Wederom vragen wij hierbij uw hulp!
Wilt u helpen de geschiedenis van Snelrewaard verder toegankelijk te maken? Het RHC heeft na het succes van eerdere crowdsourcingsinitiatieven een nieuw project opgestart: het...
Lees verder
Jubileumboek RHC nu te koop
9 november 2022

Jubileumboek RHC nu te koop

Dit jaar bestaat het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) vijftig jaar! Het jubileum van ons streekarchief wordt onder meer gevierd met een boek: 70 verhalen uit de archieven van Rijnstreek en Lopikerwaard. Op zaterdag 5 november werd het eerste exemplaar van 70 verhalen overhandigd aan Leo Peters, de eerste streekarchivaris van het RHC. In 1972 stond Peters aan de wieg van een van de voorlopers van het RHC en zette zich in om kennis over lokale historie te verspreiden. De heer Peters ontving het eerste exemplaar uit handen van de huidige streekarchivaris van het RHC, Frank van Rooijen, en de burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, tevens voorzitter van de bestuurlijke leiding van het RHC.
Lees verder+
Het RHC bestaat 50 jaar! Dit vieren wij met een open dag en een boek
10 oktober 2022

Het RHC bestaat 50 jaar! Dit vieren wij met een open dag en een boek

Dit jaar bestaat het RHC vijftig jaar! Een halve eeuw geleden besloten de gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk, Driebruggen en het Groot-Waterschap van Woerden te gaan samenwerken op het gebied van archiefzorg. Deze samenwerking, die door de jaren heen werd uitgebreid met de komst van andere gemeenten en waterschappen, vieren wij op 5 november. Op die dag opent het RHC zijn deuren. Op dezelfde dag verzorgt het RHC een lezing over archiefonderzoek in het kader van de Dag van de Woerdense Geschiedenis. Behalve de open dag wordt het jubileum van het RHC gevierd met een boek: 70 verhalen uit de archieven van Rijnstreek en Lopikerwaard.
Lees verder+
Gemeentearchief Lopik periode 1989-1999 (L188) nu toegankelijk
7 oktober 2022

Gemeentearchief Lopik periode 1989-1999 (L188) nu toegankelijk

Het archief van de gemeente Lopik voor de periode 1989-1999 (beheersnummer L188) is nu toegankelijk. De inventaris, het geordend overzicht van dit archief, is onlangs voltooid en inmiddels op onze website te vinden. Met dit nieuwe overzicht zijn de belangrijkste bronnen aangaande Lopik in het laatste decennium van de twintigste eeuw toegankelijk gemaakt.
Lees verder+
Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp
9 mei 2022

Nieuwe inventarissen polderarchieven: Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp

In het kader van een (her)inventariseringsproject zijn de archieven van de polders Barwoutswaarder, Groot-Hekendorp en Klein-Hekendorp beter toegankelijk gemaakt.
Lees verder+
Vrijwilligers gezocht: crowdsourceproject bevolkingsregisters Jaarsveld
3 mei 2022

Vrijwilligers gezocht: crowdsourceproject bevolkingsregisters Jaarsveld

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard heeft weer een nieuw crowdsourceproject opengesteld: de bevolkingsregisters van Jaarsveld over de periode 1900-1910. Wilt u vanuit huis meehelpen met het indexeren van deze bron? Klik op crowdsourcing en meld u aan!
Lees verder+
Nieuwe inventaris: Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Willibrordus en voorgangers te Bodegraven, 1719-2010 (2016)
20 april 2022

Nieuwe inventaris: Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Willibrordus en voorgangers te Bodegraven, 1719-2010 (2016)

Op woensdag 13 april is de inventaris van het archief van de rooms-katholieke Willibrordusparochie in Bodegraven (B039) officieel overhandigd en opengesteld.

Het jaar 1656 wordt beschouwd als het startjaar van deze statie in Bodegraven; in dat jaar wordt het bestaan van de kerkgemeenschap gewijd aan de Heilige Gallus officieel geregistreerd. In het begin was er nog geen fysieke kerk – de pastoor bediende de bijna 200 katholieken in Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwerbrug en Oud-Bodegraven gewoon bij hen aan huis.
Lees verder+
Vrijwilligers gezocht: nieuw crowdsourcingproject Harmelen
7 februari 2022

Vrijwilligers gezocht: nieuw crowdsourcingproject Harmelen

Het RHC heeft na succes van eerdere crowdsourcinginitiatieven een nieuw project opgestart: het ontsluiten van de bevolkingsregisters van Harmelen. Wederom vragen wij hierbij uw hulp!
Lees verder+
Begin project beter toegankelijk maken van polderarchieven
28 januari 2022

Begin project beter toegankelijk maken van polderarchieven

Deze week kwamen de inventarissen van een aantal polderarchieven online. De inventarissen, overzichten van wat een archief bevat, zijn de eerste in een project waarbij de archieven van de (voormalige) Zuid-Hollandse polders opnieuw onder de loep worden genomen. Deze polders, ondergeschikt aan het Groot-Waterschap van Woerden (beheersnummer H094) maar wel zelfstandig als waterschap, hielden in 1975 op te bestaan Ze werden toen onderdeel van een nieuw gevormd Groot-Waterschap van Woerden. Het beter toegankelijk maken van deze archieven is nodig omdat de eerdere inventarissen rond 1965 zijn gemaakt. Er is dus veel aanvullend materiaal dat toentertijd nog niet verwerkt kon worden. Bovendien zijn er in andere archieven van het RHC stukken aangetroffen die eigenlijk in de polderarchieven horen. Met het nieuwe inventariseringsproject wordt het makkelijker om een goed beeld te krijgen van de geschiedenis van de waterhuishouding in ons werkgebied.
Lees verder+
Publicatie over de Utrechtsestraatweg in Woerden
19 januari 2022

Publicatie over de Utrechtsestraatweg in Woerden

Eind vorig jaar verscheen het boek Utrechtsestraatweg Woerden geschreven door Ed van Keimpema. In dit boek wordt de geschiedenis verteld van een van de belangrijkste en oudste wegen van Woerden. Voor Utrechtsestraatweg Woerden heeft de auteur jarenlang onderzoek gedaan, waarvoor hij onder meer de archieven van het RHC doorspitte. Het resultaat is een gedetailleerd werk waarbij niet alleen de Utrechtsestraatweg aan bod komt, maar ook de omliggende omgeving. Gecombineerd met een groot tijdsbestek - van de Romeinse periode tot heden - en de vele, fraaie afbeeldingen lijkt het erop dat dit boek een standaardwerk gaat worden voor iedereen die geïnteresseerd is in het Woerdense verleden.
Lees verder+