Privacy

Privacy

Privacyverklaring Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard beheert overheids- en particuliere archieven die voor blijvende bewaring in aanmerking komen en aan bezoekers ter beschikking worden gesteld. Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren.

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Uw privacyrechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen. U kunt een e-mail sturen naar rhc@woerden.nl of een brief naar:

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Voor het bevestigen van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek. Binnen vier weken krijgt u een reactie.

Persoonsgegevens in archieven
Voor persoonsgegevens die in overgedragen archieven voorkomen gelden een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgedragen archieven en geldt het recht van inzage niet onverkort. Ook is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. In het laatste geval kunt u wel uw eigen lezing laten toevoegen.

Persoonsgegevens in kranten
Een groot deel van onze kranten is via onze website digitaal doorzoekbaar, en daarmee soms ook indirect via Google te benaderen. Wij rekenen het tot onze taak om de authenticiteit en volledigheid van journalistiek en cultuurhistorisch bronmateriaal te waarborgen. Vanuit dat oogpunt onderneemt het RHC geen actie om persoonsgegevens in de krantenbank te verwijderen of onzichtbaar te maken, te meer omdat journalistieke werken (kranten) vanuit de AVG-privacybescherming niet behoeven te worden afgeschermd. Zoekresultaten die via Google worden gepresenteerd kunnen vaak wel worden verwijderd. Wij verwijzen u hiervoor door naar Google.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Zie ook het register van verwerkingen.

Webanalyse en cookies
Voor onze webanalyse maken we gebruik van Google Analytics. Met dit programma kunnen we het gedrag van bezoekers geanonimiseerd op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt. We bewaren de data op een server in Nederland. We maken gebruik van functionele en analytische “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren of automatisch laten wissen na uw bezoek aan onze website. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser.