Algemene informatie

Algemene informatie

Studiezaal (reglement)

In de studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) gelden de volgende huisregels, zoals hieronder omschreven in het reglement.

1. Openingstijden

Gedurende de tijdelijke huisvesting in Oudewater, is de studiezaal geopend van dinsdag t/m donderdag, 9.00-16.30 uur en is alleen na afspraak te bezoeken. Op algemeen erkende feestdagen is het RHC gesloten. Afwijkende openingstijden worden tijdig via de website kenbaar gemaakt.

2. Garderobe / koffie / thee / lunch

Op de studiezaal bevindt zich een kapstok waar u uw jas kunt ophangen en uw tas kunt plaatsen. Koffie en thee is gratis te verkrijgen via de studiezaalmedewerker. De koffie of thee mag uitsluitend in de hal gedronken worden. Ook uw meegebrachte etenswaren mag u uitsluitend buiten de studiezaal nuttigen.

3. Inschrijving

Voordat u uw onderzoek in de studiezaal kunt beginnen, is het noodzakelijk dat u zich meldt bij de studiezaalmedewerker. Als u voor het eerst de studiezaal bezoekt, wordt u verzocht een bezoekerskaart in te vullen; bij volgende bezoeken in hetzelfde kalenderjaar kunt u volstaan met het melden van uw naam. De bezoekerskaarten worden maximaal 2 jaar bewaard door het RHC en daarna vernietigd.

4. Stilte

Archiefonderzoek vereist concentratie en een rustige omgeving. Stoort u anderen dan ook zo weinig mogelijk en spreekt zo nodig op zachte toon.

5. Aanvragen

Vanwege de renovatie van het Stadhuis in Woerden, is het RHC tijdelijk naar Oudewater verhuisd. De archieven zijn tijdelijk op meerdere locaties in de regio opgeslagen. Stukken dienen daarom van te voren per e-mail (rhc@woerden.nl) te worden aangevraagd en zijn alleen op afspraak te raadplegen. Bij het aanvragen geldt een maximum aantal van acht stukken, of een halve meter archief. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voor zij in Oudewater beschikbaar zijn. Alle stukken die voor donderdag 16.00 uur worden aangevraagd, zijn meestal in de week erna te raadplegen. Het is mogelijk dat bepaalde stukken niet beschikbaar worden gesteld op grond van bepalingen uit de Archiefwet, het Archiefbesluit of inbewaringgevingsovereenkomsten.

6. Omgang met archiefstukken

De archieven en collecties bij het RHC zijn uniek en onvervangbaar. Vaak zijn ze door hun ouderdom erg kwetsbaar. Dit betekent dat de stukken met zorg behandeld moeten worden; ook latere generaties moeten ze kunnen raadplegen.
Het is niet toegestaan de stukken te beschrijven, te gebruiken als onderlegger of er andere handelingen mee te verrichten, die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken (vouwen, boeken open op elkaar leggen). Het is bezoekers absoluut verboden de studiezaal met archiefstukken te verlaten. Alle in gebruik zijnde stukken dienen vóór 16.25 uur bij de studiezaalambtenaar te worden ingeleverd.

7. Microfiches

Een aantal bestanden is op microfiche raadpleegbaar. U mag deze microfiches zelf één voor één uit de bakken halen en terugzetten. U moet op de plaats, waar u het microfiches weghaalt een signaalkaart plaatsen; deze staan op de fichebakken. De verfilmde bestanden worden in principe niet meer in origineel beschikbaar gesteld; datzelfde geldt voor de bestanden, die in fotokopie op de studiezaal beschikbaar zijn.

8. Fotokopiëren en reproduceren

De leges en de toelichting daarop zijn op het tabblad leges weergegeven.

De legeskosten dienen ter plekke contant te worden voldaan bij de studiezaalmedewerker (er is géén pin-mogelijkheid).

9. Studiezaalmedewerkers

Met uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij de studiezaalmedewerkers. Meestal kunnen zij u helpen; zo nodig zullen ze andere deskundigen binnen de archiefdienst te hulp roepen. De aanwijzingen van de studiezaalmedewerker moeten worden opgevolgd. Als u daartoe aanleiding ziet, kunt u tegen zijn of haar aanwijzingen of beslissingen bezwaar maken bij de streekarchivaris, op wiens beslissing steeds beroep bij het gemeentebestuur van Woerden mogelijk is.