Streekgenoten

Streekgenoten

Zoeken binnen streekgenoten

Uitgebreid zoeken

In ‘Streekgenoten’ staan uit de periode 1851-1941 alle bestuurders van de toenmalige gemeenten in het werkgebied van het RHC. Voorts staan de bestuurders vermeld van het Groot-Waterschap van Woerden, Hoogheemraadschap van de Lekdijk-Benedendams (Lopikerwaard) en van Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) met alle inliggende waterschappen uit de periode 1863-1974. Toevoegingen van andere waterschapsbestuurders volgen. In de verdere toekomst zullen ook andere groepen worden gelanceerd.

Van iedere streekgenoot is steeds een aantal persoons- en carrièregegevens vermeld. U kunt ons helpen bij het aanvullen van deze databank door bij een genoemde streekgenoot herinneringen, leuke anekdotes te vertellen en door afbeeldingen toe te voegen. Zo ontstaat er een waardevolle bron voor iedere onderzoeker vol verhalen over mensen die gewoond en gewerkt hebben in de Rijnstreek en Lopikerwaard.