Foto’s en kaarten

Foto’s en kaarten

Zoeken binnen foto's en kaarten

Uitgebreid zoeken

Op dit moment zijn 25.702 afbeeldingen, vanaf de 17e eeuw tot heden, uit onze collecties gedigitaliseerd en doorzoekbaar. De collecties bestaan voornamelijk uit oude foto’s, ansichtkaarten, tekeningen en prenten van ons werkgebied.
Bovendien zijn de kaartencollecties van de Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam, Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Groot-Waterschap van Woerden en Waterschap Leidse Rijn via deze beeldbank te raadplegen.

Met behulp van de zoekinstructie leert u wat de zoekmogelijkheden zijn van deze databank en hoe u op een efficiënte manier kunt zoeken.

Een groot deel van de beeldcollectie is niet via de website, buiten de studiezaal van het RHC, te bekijken. Naar het oordeel van de rechtbank maakt het online tonen van de beeldcollectie namelijk inbreuk op (mogelijk) geldende auteursrechten. Vanzelfsprekend vinden wij het jammer dat wij zoveel foto’s op onze website moeten afschermen. Excuses voor het ongemak. Er kunnen alleen reproducties worden verstrekt met toestemming van de auteur of van foto’s die vrij zijn van rechten. In veel gevallen zal het dus niet mogelijk zijn.