Oudewater: bouwvergunningen 1905, 1917-2014

Oudewater: bouwvergunningen 1905, 1917-2014

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002
Archiefvormer: Gemeente Oudewater
Inventarisnummer: 231

231. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, geordend op rubriek, met klappers, 1917-1921.

231. BIV: Bouwpolitie en Openbare Werken (uitvoering bouwverordening, openbare werken, Hinderwet, bouwvergunningen).


Beheersnummer: O002a
Archiefvormer: Bouwvergunningen gemeente Oudewater
Inventarisnummers: 615-712

615-712. Bouwvergunningen, 1918-1938.


Beheersnummer: O002c
Archiefvormer: Bouwvergunningen gemeente Oudewater
Inventarisnummers: 1-6551

1-6551. Bouwvergunningen, 1905, 1921, 1923-2014.


Beheersnummer: O068
Archiefvormer: Gemeente Oudewater
Inventarisnummers: 1415-1417, 1419-1425, 1427-1431, 1434, 1436, 1438

1415. Stukken betreffende de bouw en financiering van zestien woningwetwoningen aan de Oude Singel en de Biezenpoortstraat (complex I), 1947-1950.

1416. Stukken betreffende de bouw en financiering van achttien woningwetwoningen aan de Westsingel en de Van Veenendaalstraat (complex II), 1950-1952.

1417. Stukken betreffende de bouw en financiering van 34 woningwetwoningen aan de Oude Singel, Van der Griendstraat, Biezenpoortstraat en Noord-Linschoterkade (complex (III), 1951-1963.

1419. Stukken betreffende de sloop, nieuwbouw en financiering van achttien woningwetwoningen aan de Lange Burchwal (complex VI), 1953-1959.

1420. Stukken betreffende de bouw en financiering van 31 woningwetwoningen aan de Brededijk en de G.R. van Kinschotstraat, 1954-1955.

1421. Stukken betreffende de bouw en financiering van 41 woningetwoningen aan de G. Davidstraat, J.P. van der Leestraat, R. Snellius van Roijenstraat, H. van Viandenstraat en C. Valeriusstraat (complex VIII), 1955-1956.

1422. Stukken betreffende de bouw en financiering van veertien woningwetwoningen aan de H. van Viandenstraat, C. Valeriusstraat en G.R. van Kinschotstraat (complex IX), 1956-1957.

1423. Stukken betreffende de bouw en financiering van dertig woningwetwoningen aan de Jhr. A. van Swietenstraat (complex Xa-b), 1958-1960.

1424. Stukken betreffende de bouw en financiering van tien woningwetwoningen aan de Jhr. A. van Swietenstraat en de A.C. van Aelststraat (complex XI), 1959.

1425. Stukken betreffende de bouw en financiering van tien woningwetwoningen aan de A. van Ouwaterstraat en de H. de Manstraat (complex XII), 1958-1960.

1427. stukken betreffende de bouw en financiering van vijf woningwetwoningen aan de Lange Burchwal (complex XIIIb), 1962-1963.

1428. Stukken betreffende de bouw en financiering van 38 woningwetwoningen aan de H. de Manstraat, de G.R. van Kinschotstraat en de Koningin Julianastraat (complex XIV), 1964-1964.

1429. Stukken betreffende de bouw en financiering van twintig woningwetwoningen in de kade van de ‘bouwstroom Zuid-West Utrecht’ aan de H. van Viandenstraat en de Prinses Irenestraat (complex XV), 1966-1967.

1430-1431, 1434, 1436, 1438. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de financiering en uitvoering van sociale woningbouw door de Woningbouwstichting Oudewater, 1968-1982.

1430. 62 woningen aan de Koningin Julianastraat en de G.R. van Kinschotstraat, 1968-1977;
1431. zestien woningen aan de Ambachtsdreef, 1972-1976;
1434. twintig woningen aan Rosendaal, 1976-1977;
1436. zeven woning aan Vliet, 1976;
1438. twaalf woningen aan de Wijngaardstraat (voormalig Sint-Jacob Ziekenhuis), 1982.