Bouwvergunningen – zoekinstructie

Bouwvergunningen – zoekinstructie

Met behulp van de zoekinstructie leert u wat de zoekmogelijkheden zijn van deze databank en hoe u op een efficiënte manier kunt zoeken. We beginnen met het volgende:

  • Het is niet noodzakelijk om direct een zoekterm in te voeren in één van deze zoekvensters. U kunt ook gelijk op de knop ‘Zoeken’ klikken. De databank zal dan zijn volledige inhoud tonen. U kunt dan vervolgens alsnog een zoekterm in één van de zoekvensters invoeren of u maakt direct gebruik van de filters en sorteermogelijkheden die nu ter beschikking zijn.
  • Voer in het zoekvenster ‘Zoek in alle velden’ geen straatnaam in en vooral niet in combinatie met een huisnummer. Deze zijn vaak in de databank niet uitgesplitst. Bijvoorbeeld: In de Prins Willem Alexanderstraat zijn de huizen aan de oneven zijde in 1982 in één keer gebouwd. In de databank zal dit bouwdossier dan weggezet zijn als; Prins Willem Alexanderstraat 1-13. Zoekt u door middel van dit zoekvenster bijvoorbeeld specifiek naar huisnummer 9 door gebruik te maken van de zoekterm ‘Prins Willem Alexanderstraat 9’ dan zult u dat dossier niet vinden. Als u op zoek bent naar een specifiek adres is het aan te raden direct op de knop ‘Zoeken’ te klikken en in eerste instantie alleen gebruik te maken van de filters en sorteermogelijkheden.
  • De bouw- en hinderwetvergunningen zijn ingevoerd op hedendaags adres. Dat betekent dat er in principe rekening is gehouden met gemeentelijke grenswijzigingen, adreswijzigingen, vernummeringen, etc.

Zoekvensters

U kunt in de bouwvergunningen zoeken door gebruik te maken van de verschillende zoekvensters:

Zoek in alle velden

U zoekt in alle velden waaruit de index is opgebouwd.

Begin- en eindjaar

U zoekt op een periode waarin de bouw- of hinderwetvergunning is verstrekt.

Filteren en sorteren

Zodra een zoekopdracht is gegeven en/of op de knop ‘Zoeken’ is geklikt, verschijnen aan de rechterzijde drie filterlijsten. Deze lijsten bieden u de mogelijkheid specifieker te zoeken op soort vergunning, plaats en straat. Achter elke filter binnen een filterlijst staat tussen haakjes hoeveel resultaten de zoekopdracht heeft opgeleverd. Filters die geen resultaten hebben opgeleverd, staan niet in de filterlijsten.
Het is mogelijk de filterlijsten te combineren, bijvoorbeeld een plaats in combinatie met een straat. Rechts bovenaan kunt u vervolgens zien welke filters door u zijn gebruikt. De gebruikte filters zijn eenvoudig te verwijderen door op de betreffende filter te klikken.
Als een filterlijst te lang is, dan zal een deel van de lijst verborgen zijn onder de knop ‘Meer’. Door hier op te klikken, krijgt u de beschikking over de gehele filterlijst.

De gevonden resultaten worden gepresenteerd als lijst bestaande uit; plaats, straat en huisnummer, een korte beschrijving van de inhoud, het jaar waarin de vergunning is verstrekt en de soort vergunning. Deze lijst kunt u vervolgens, met behulp van de knoppen bovenaan, sorteren op straat, huisnummer, jaar van verstrekking, etc.

Overzicht bewerkte bronnen

Onder de knop ‘Overzicht bewerkte bronnen’ (rechts bovenaan) vindt u per gemeente een overzicht van de bouw- en hinderwetvergunningen, waarvan de indexen hierop in deze databank zijn opgenomen. Tevens vindt hier soms meer informatie over de wijze en mate van ontsluiting.

Ik kan de bouw- of hinderwetvergunning niet vinden

  • Het RHC heeft getracht van elke vergunning het hedendaags adres te achterhalen. Helaas is dat niet altijd gelukt door gebrek aan voldoende geografische informatie, bijvoorbeeld het kadastraalnummer. Vooral bij vergunningen van voor de Tweede Wereldoorlog speelt met regelmaat dit probleem. Deze vergunningen zijn wel opgenomen in deze databank. Met enige creativiteit, bijvoorbeeld door te zoeken op eigenaar, aannemer of architect (via het zoekvenster ‘Zoek in alle velden’) of jaar van vergunning in combinatie met plaats, zijn ze soms toch te vinden.
  • Binnen het werkgebied van het RHC zijn er vanaf 1903 bouwvergunningen. Gemeenten die al eerder een verordening hadden waarin de aanvraag van een bouwvergunning werd verplicht, waren hier niet. Dateert een woning van voor 1903, dan zal er geen bouwvergunning van zijn, anders dan van eventuele latere verbouwingen.
  • Van de meeste gemeenten heeft het RHC een papieren en/of een digitale index op de bouw- en of hinderwetvergunningen, maar helaas nog niet van allemaal. Daarnaast hebben nog niet alle gemeenten de bouwvergunningen uit het recentere verleden naar het RHC overgebracht. Een overzicht van de bouwvergunningen die het RHC beheert, vindt u op deze website bij de “Veelgestelde vragen“. Onder de knop “Overzicht bewerkte bronnen” vindt u een overzicht van de bouwvergunningen waarvan de indexen in deze databank zijn opgenomen.

Het inzien van archiefstukken

Voor het raadplegen van de bouw- en hinderwetvergunningen op de studiezaal van het RHC, is het noodzakelijk dat u het beheersnummer, archief, beschrijving index en het inventarisnummer en eventueel het subnummer noteert. De studiezaalmedewerker zal u dan sneller kunnen helpen.

Bij ‘Veel gestelde vragen’ vindt u een overzicht van de bouwdossiers die bij het RHC zijn in te zien. Met name de bouw- en hinderwetvergunningen uit Lopik en Oudewater zijn niet altijd direct raadpleegbaar vanwege de opslag elders. Dit wordt bij het betreffende archief aangegeven met term ‘Inzage op afspraak’. Als u een gevonden vergunning uit deze archieven wilt inzien, neemt u contact op met het RHC per e-mail, post of telefoon. Na afspraak zijn ook deze vergunningen in Woerden op de studiezaal in te zien. Het inzien van archiefstukken is gratis.