Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Beknopte geschiedenis van Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nog een jonge gemeente. De gemeente is met ingang van 2011 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk. De gemeente had op dat moment 32.728 inwoners en een oppervlakte van 8.861 ha.

Waar de gemeente Bodegraven in haar geschiedenis vóór 2011 eigenlijk nog nooit met gemeentelijke herindelingen te maken had gehad, kende de gemeente Reeuwijk een behoorlijk aantal herindelingen: In 1855 werd de oorspronkelijke kleine agrarische gemeente Reeuwijk uitgebreid met de gemeente Middelburg (Z.H.) en in 1857 met Oukoop, waarna in 1870 ook de gemeenten Sluipwijk en het grootste gedeelte van de gemeente Stein c.a.. erbij werden gevoegd.
Ten oosten van dit gebied vond in 1964 een herindeling plaats. De gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en Waarder vormden samen een nieuwe gemeente Driebruggen, die per 1 januari 1989 al weer werd opgeheven: de kernen Waarder en Driebruggen werden grotendeels bij Reeuwijk gevoegd, terwijl Hekendorp en Papekop overgingen naar de gemeente Oudewater. En uiteindelijk was daar in 2011 de eerdergenoemde gemeentelijke herindeling, die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het licht deed zien.

Zie hier de beknopte geschiedenis van Bodegraven en hier de beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen.