Historische archieven van Benschop, Lopik en Polsbroek ontsloten < Naar overzicht
2 januari 2012

Historische archieven van Benschop, Lopik en Polsbroek ontsloten

Historische archieven van Benschop, Lopik en Polsbroek ontsloten

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard heeft de archieven van de gemeente Benschop (1942-1988), Lopik (1943-1988) en Polsbroek (1942-1988) bewerkt. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Lopik die de archieven vervolgens aan het RHC heeft overgedragen. Hiermee zijn de gemeente archieven beschikbaar voor iedereen die wat meer wil weten over het verleden van de gemeente Lopik.

De periode 1942-1988 wordt vooral gekenmerkt door een toename van het inwonertal en een verbetering van de infrastructuur. De gemeente Lopik is per 1 januari 1943 ontstaan door een samenvoeging van
Een belangrijke verbetering voor de ontsluiting van de gemeenten Lopik, Benschop en in mindere mate voor de gemeente Polsbroek in noord-zuidrichting was de aanleg van de provinciale weg tussen Benschop en Schoonhoven, de M.A. Reinaldaweg. Dit gebeurde in de jaren 1949-1951. In de jaren ’50 werd deze weg verlengd vanaf Benschop tot aan Woerden en voltooid in 1961.
In de gemeente Lopik was L. Schuman de langstzittende burgemeester (1943-1969) en in Benschop en Polsbroek was dat C.L. Schreuders (1935-1962).
De samenvoeging van de gemeenten Lopik, Benschop en Polsbroek per 1 januari 1989 tot een nieuwe gemeente Lopik markeert het einde van de in deze inventaris beschreven periode.

De archieven zijn geïnventariseerd door Rob Alkemade en hebben in totaal een omvang van circa 65 meter. Alleen de bouwvergunningen zijn hierin niet meegenomen, deze zijn om praktische redenen in het gemeentehuis van Lopik gebleven. Dit betekent dat informatie uit deze bouwdossiers van ná 1942 nog steeds via de gemeente Lopik wordt verstrekt. De inventarissen verschijnen in de loop van dit jaar in het archievenoverzicht op de website. Op de studiezaal zijn de toegangen op de drie gemeentearchieven al wel beschikbaar. Een ieder die hierin onderzoek wil doen, is van harte welkom. Belangstellenden kunnen de archieven – op afspraak –  raadplegen via het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, waarbij de gemeente Lopik sinds 2008 is aangesloten. Het RHC beheert ook de oudere archieven van deze gemeente (en haar voorgangers), die teruggaan tot in de middeleeuwen.

2 januari 2012