Sluipwijk: volkstellingsregisters 1829

Sluipwijk: volkstellingsregisters 1829

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R010
Archiefvormer: Gemeente Sluipwijk
Inventarisnummer: 243

243. Register van ingezetenen volgens wijk- en huisnummering, 1829.

Bij Koninklijk Besluit van 29 september 1828 werd bevolen tot een algemene volkstelling in het jaar 1829. Daarna zou er elke tien jaar een nieuwe telling gehouden moeten worden. Bij de telling werd gevraagd naar naam en voornaam, leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, godsdienstige gezindte en beroep. In deze index zijn naast de verwijzing naar het register alleen de naam, leeftijd en geboorteplaats genoemd.

Het register is ingedeeld in vier wijken, die globaal gelegen zijn rondom de gelijknamige plassen: A = Elfhoeven in het zuidwesten, B = Nieuwenbroek in het zuidoosten, C = Gravekoop in het oosten en D = Ravensberg in het noordwesten. Soms is er in de laatste kolom een verwijzing met betrekking tot vertrek van personen naar elders in de periode na 1829.