Indexen – zoekinstructie

Indexen – zoekinstructie

Zoekvensters

U kunt in de indexen zoeken door gebruik te maken van de verschillende zoekvensters:

Zoek in alle velden

U zoekt in alle velden waaruit de index is opgebouwd.

Zoek op naam

U zoekt alleen in de naamsvelden.

Begin- en eindjaar

U zoekt op een periode waarin de akte is opgesteld.

TIP: Het is niet noodzakelijk om direct een zoekterm in te voeren in één van deze zoekvensters. U kunt ook gelijk op de knop ‘Zoeken’ klikken. De databank zal dan zijn volledige inhoud tonen. U kunt dan vervolgens alsnog een zoekterm in één van de zoekvensters invoeren of u maakt direct gebruik van de filters en sorteermogelijkheden die nu ter beschikking zijn.

Zoekresultaten verkleinen en vergroten

U kunt uw zoekresultaten verkleinen door:

  • Woorden met elkaar te combineren. Voorbeeld: Rooijen Hendrik. Automatisch wordt dan gezocht naar verwijzingen waarin beide woorden voorkomen, ongeacht de volgorde. Het systeem zoekt exact naar de door u ingevoerde schrijfwijze.
  • Door een – teken te plaatsen voor een woord. Voorbeeld: Rooijen -Hendrik. Door deze combinatie zullen alle verwijzingen naar akten waarin de naam ‘Rooijen’ voorkomt, getoond worden. Behalve als de beschrijving ook de naam ‘Hendrik’ bevat.

U kunt uw zoekresultaten vergroten door:

  • De operator * in het veld te plaatsen. Voorbeeld: hardenb*. Dit zal leiden tot resultaten zoals; Hardenberg, Hardenberch, Hardenburch, Hardenbol, etc. Het systeem heeft in dit geval de opdracht gekregen te zoeken naar spellingsvarianten waarbij op de plaats van het * nog één of meerdere letters kunnen staan.
  • De operator ? in het veld te plaatsen. Voorbeeld: h?rtog?. Dit zal leiden tot resulaten zoals; Hertog, Hartog, Hartogh, Hertogs, etc. Het systeem heeft in dit geval de opdracht gekregen te zoeken naar spellingsvarianten waarbij op de plaats van het ? slechts één letter kan staan.

TIP: Bij het gebruik van de operatoren ? en * zijn, in tegenstelling tot vele andere databanken, hoofdletters toegestaan en ze kunnen ook gebruikt worden aan het begin van een woord. Bijvoorbeeld: *laas. Dit zal leiden tot resultaten zoals; Klaas, Claas en Nicolaas.

Verkleinen en vergroten tegelijk, bijvoorbeeld:

  • h?rto*. Dit zal leiden tot resultaten zoals; Hartog, Hartoch, Hartooch, Hertog, Hertoch, etc.
  • h?rto* -dirk. Dit zal leiden tot bovenstaande resultaten, maar zonder de verwijzingen die ook de naam ‘Dirk’ bevatten.

Filteren en sorteren

Zodra een zoekopdracht is gegeven en/of op de knop ‘Zoeken’ is geklikt, verschijnen aan de rechterzijde vier filterlijsten. Deze lijsten bieden u de mogelijkheid specifieker te zoeken op plaats, type archief, type bron en rol. Achter elke filter binnen een filterlijst staat tussen haakjes hoeveel resultaten de zoekopdracht heeft opgeleverd. Filters die geen resultaten hebben opgeleverd, staan niet in de filterlijsten.
Het is mogelijk de filterlijsten te combineren, bijvoorbeeld een plaats in combinatie met een type bron. Rechts bovenaan kunt u vervolgens zien welke filters door u zijn gebruikt. De gebruikte filters zijn eenvoudig te verwijderen door op de betreffende filter te klikken.
Als een filterlijst te lang is, dan zal een deel van de lijst verborgen zijn onder de knop ‘Meer’. Door hier op te klikken, krijgt u de beschikking over de gehele filterlijst.

De gevonden resultaten worden gepresenteerd als lijst bestaande uit een deel van de inhoud van een archiefstuk (vaak een naam), datum (van de akte, handeling of geboortedatum) en de bron. Deze lijst kunt u vervolgens, met behulp van de knoppen bovenaan, alfabetisch sorteren op voor- en achternaam, chronologisch sorteren op datum of op bron.

LET OP:

  • De filter ROL staat slechts over een deel van de databank. Deze filter kan alleen gebruikt worden als u geïnteresseerd bent in de DTB, Burgerlijke Stand, akten van indemniteit, lidmatenregisters en kerkelijke attestaties.
  • De filter PLAATS heeft alleen betrekking op het gemeentelijk werkgebied van het RHC. Andere plaatsnamen binnen het gebied van het Hoogheemraadschap zijn hier dus niet in meegenomen, terwijl de bronnen daarvan wel kunnen zijn geïndiceerd.

Nadere informatie en scans

Als u op een resultaat klikt in de resultatenlijst, dan vindt u nadere informatie zoals: een inventarisnummer, folio- of aktenummer, datum en uiteraard de verdere inhoud van het betreffende archiefstuk.

Sommige inventarisnummers zijn inmiddels gescand. In dat geval vindt u bij uw zoekresultaat de knop of knoppen: ‘Akte inzien’ en/of ‘Register inzien’. Met behulp van de knop ‘Akte inzien’ komt u gelijk terecht op de pagina waar de betreffende akte begint. Met de knop ‘Register inzien’ komt u terecht op pagina 1 en zult u zelf naar de betreffende akte moeten bladeren.

LET OP: Met de knop ‘Akte inzien’ komt u op de pagina waar de akte begint. Omdat een akte over meerdere pagina’s kan lopen, komt u dus niet altijd direct terecht op de pagina met de betreffende naam die u zoekt. U zult zelf de akte door moeten lezen op zoek naar de door u gezochte naam.

Overzicht bewerkte bronnen

Onder de knop ‘Overzicht bewerkte bronnen’ (rechts bovenaan) vindt u een overzicht van de inventarisnummers, eventueel per plaats of type bron, waarvan de indexen hierop in deze databank zijn opgenomen. Tevens vindt hier soms meer informatie over de wijze en mate van ontsluiting.

Informatieblad type bron

Meer informatie over de verschillende type bronnen kunt u vinden onder de knop ‘Informatieblad type bron’ (rechts bovenaan). Hier krijgt u uitleg over wat bijvoorbeeld een akten van indemniteit, belastingkohier of schepenakten is.

Het inzien van archiefstukken

Voor het raadplegen van de archiefstukken op de studiezaal van het RHC, is het noodzakelijk dat u de brontitel, datum of periode, het inventarisnummer en folio- of aktenummer noteert. De studiezaalmedewerker zal u dan sneller kunnen helpen. Het inzien van archiefstukken is gratis.