Reeuwijk: bevolkingsregisters 1850-1881

Reeuwijk: bevolkingsregisters 1850-1881

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R002
Archiefvormer: Gemeente Reeuwijk
Inventarisnummers: 439-470.

439. Bevolkingsregister met alfabetische naamindex, 1850-1855.

440. Dienstboden- en kostgangersregister, 1850-1855.

441-448. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk, 1855-1861.

441. Wijk A;
442. Wijk B;
443. Wijk C;
444. Wijk D;
445. Wijk E;
446. Wijk F;
447. Wijk G;
448. Wijk H.

449. Dienstboden- en kostgangersregister, 1855-1861.

450-451. Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op gezinshoofd, 1861-1866.

450. A-R;
451. S-Z.

452. Schippersregister, 1861-1880.

453-460. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk, 1867-1870.

453. Wijk A;
454. Wijk B;
455. Wijk C;
456. Wijk D;
457. Wijk E;
458. Wijk F;
459. Wijk G;
460. Wijk H.

De adressering in de periode 1850-1870 bestaat uit een wijkletter en een huisnummer. Deze veranderden in de loop der jaren regelmatig, waardoor het terugvinden van de huidige locatie van oude adressen slechts door uitgebreid onderzoek mogelijk is. Globaal is de wijkindeling tussen 1850 en 1870 als volgt: A = Randenburgseweg en omgeving, B = Middelburgseweg en omgeving, C = Oud-Reeuwijkseweg en omgeving, D = Reeuwijk-Dorp, E = Reeuwijk-Brug (“Nieuw Reeuwijk”), F = Notaris d’Aumerielaan en omgeving (“Kampje”), G = Gravenbroekseweg en H = Vogelenzangsedijk en omgeving. De dienstbodenregisters zijn eveneens op wijk en huisnummer ingedeeld.

461. Dienstboden- en kostgangersregister, 1866-1874, aangevuld tot 1880.

462-469a. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk, 1870-1881.

462. Wijk A;
463. Wijk B;
464. Wijk C;
465. Wijk D;
466. Wijk E;
467. Wijk F;
468. Wijk G;
469. Wijk H;
469a. Wijk I.

470. Dienstboden- en kostgangersregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam, 1874-1880.

De adressering in de periode 1870-1881 bestaat uit een wijkletter en een huisnummer. Deze veranderden in de loop der jaren regelmatig, waardoor het terugvinden van de huidige locatie van oude adressen slechts door uitgebreid onderzoek mogelijk is. De indeling is in 1870 gewijzigd in verband met de uitbreiding van de gemeente met de voormalige gemeentes Sluipwijk en Stein.

Globaal is de wijkindeling tussen 1870 en 1881 als volgt: A = Randenburgseweg en omgeving, B = Spoelwijksedijk (nu Boskoop), Middelburgseweg en Reewal, C = Oud-Reeuwijkseweg, Oudeweg, Tempeldijk, Schinkeldijk en deel van de Kerkweg, D = Dorpsweg, deel van de Nieuwdorperweg en deel van de Kerkweg, E = deel van de Nieuwdorperweg, Zoutmansweg en Raadhuisweg (“Straatweg”), Notaris d’ Aumerielaan (“Kampje”) en deel van de ’s-Gravenbroekseweg, F = deel van de ’s-Gravenbroekseweg, Zoetendijk, Bosmankade, Lecksdijk en Kooidijk, G = Twaalfmorgen, Ree en Nieuwenbroeksedijk, H = Platteweg en I = Steinsedijk, Jaagpad en Vlietdijk (nu Haastrecht).

In de dienstbodenregisters staat achter elke dienstbode, knecht of kostganger vermeld op welk adres ze woonachtig zijn. De wijken A t/m E vormden de vroegere gemeente Reeuwijk, de wijken F t/m H de voormalige gemeente Sluipwijk, in 1870 bij Reeuwijk gevoegd, en wijk I het in dat jaar bij de gemeente Reeuwijk gevoegde deel van de voormalige gemeente Stein.