Woerden: belastingkohieren 1732, 1813, 1826-1831

Woerden: belastingkohieren 1732, 1813, 1826-1831

Het betreft een bewerking van:woerden_verpond.jpg

Beheersnummer: W001
Archiefvormer: Stad Woerden
Inventarisnummer: 135

135. Kohier van de (extraordinaire) verponding op huizen en gebouwen binnen de stad en poorterij, 1732.

Deze index is gemaakt op het kohier van verponding (= belasting) op de huizen in Woerden in het jaar 1732. Om de hoogte van de belastingaanslag te kunnen bepalen werd eerst van ieder huis de huurwaarde vastgesteld. De stad werd hiertoe systematisch doorlopen. Het register geeft inzicht in de ligging van het huis, wie eigenaar en eventueel huurder is, alsmede de waarde van het object.


Beheersnummer: W002
Archiefvormer: Gemeente Woerden
Inventarisnummer: 784, 809

784. Kohieren van de personele omslag wegens het tekort op de gemeentebegroting, 1826-1831.

809. Register van de uitgegeven patenten, 1813.