Bodegraven: lidmatenregisters 1662-1741, 1755-1826

Bodegraven: lidmatenregisters 1662-1741, 1755-1826

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B058
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven
Inventarisnummers: 1-2, 30

1-2. ‘Kerkeboeken’, houdende acta van de kerkeraad, etc. 1662-1825.

1. (g) Lijsten van jaarlijks aangenomen lidmaten en van lidmaten die met attestatie ingekomen zijn, 1662-1724;
2. (k) Lijsten van aangenomen en overleden lidmaten, benevens van met attestatie aangekomen en vertrokken lidmaten, 1725-1741.

30. Lidmatenboek, houdende periodieke lijsten van leden der gemeente, benevens opgaven van aangenomen, met attestatie ingekomen en vertrokken lidmaten, 1755-1826.