Hoogheemraadschap: monsterrollen (buiten gem. werkgebied) 1631-1850

Hoogheemraadschap: monsterrollen (buiten gem. werkgebied) 1631-1850

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: H009
Archiefvormer: Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams
Inventarisnummers: 1505, 1530, 1532, 1536, 1542, 1544, 1547-1548, 1554, 1564, 1567-1568, 1578, 1582, 1584-1585, 1596-1598, 1609-1610, 1618, 1629.

1505, 1530, 1532, 1536, 1542, 1544, 1547-1548, 1554, 1564, 1567-1568, 1578, 1582, 1584-1585, 1596-1598, 1609-1610, 1618, 1629. Monsterrollen van dijkwachtplichtigen, die bij ijsgang en hoog water naar de dijk moeten komen, opgemaakt door de besturen van de gerechten c.q. gemeenten, 1650-1960.

1505. Achttienhoven, 1674-1871;
1530. Galecop, 1662-1833;
1532. De Haar, Haarzuilens, 1662-1899;
1536. Heijcop, 1677-1820;
1542. Jutphaas (Nedereind van), 1662-1811;
1544. Jutphaas (geheel), 1815-1885;
1547. Kockengen (Lockhorst), 1662-1861;
1548. Kockengen (Spengen), 1674-1861;
1554. Laagnieuwkoop, 1662-1846;
1564. Maarssen, 1675-1832;
1567. Maarssenbroek, 1674-1856;
1568. Maarsseveen, 1660-1801
1578. Oudenrijn, 1661-1850;
1582. Papendorp, 1661-1820;
1584. Rosweide, 1763-1866;
1585. Lage Haar, 1677-1822;
1596. Themaat (Frederik Uytenengs-gerecht), 1709-1809;
1597. Themaat (Statengerecht), 1662-1838;
1598. Tienhoven, 1674-1869;
1609. Vleuten, 1662-1805;
1610. Vleuten, 1806-1894;
1618. Westbroek, 1674-1850;
1629. Zuilen en Zwezereng, 1674-1848.

N.B. De indexering is fragmentair. Tot en met 1850 is op elke 25e jaar een index gemaakt, waarbij het oudste stuk is meegenomen en het jaar voor en na een hiaat.


Beheersnummer: H067
Archiefvormer: Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsselsdam
Inventarisnummer: 716

716. Monsterrollen, staten van personen, die (met gereedschappen) opgeroepen konden worden voor het dijkleger.

716. Vliet, 1631-1856.

N.B. De indexering is fragmentair. Tot en met 1850 is op elke 25e jaar een index gemaakt, waarbij het oudste stuk is meegenomen en het jaar voor en na een hiaat.