Snelrewaard: huwelijksregistratie 1646-1766, 1811, 1818-1942

Snelrewaard: huwelijksregistratie 1646-1766, 1811, 1818-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O004
Archiefvormer: Gerecht Snelrewaard, Zuid- en Noord-Linschoten en IJsselvere
Inventarisnummer: 11

11. Register van huwelijksintekening, 1724-1766 en ‘Weesboek’, register van het beheer van de goederen van wezen, 1728-1763.


Beheersnummer: O005a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Snelrewaard
Inventarisnummers: 2419-2432

2419-2432. Registers van akten van huwelijk en echtscheiding, 1811, 1818-1940.

2419. 1811;
2420. 1818-1822;
2421. 1823-1833;
2422. 1834-1842;
2423. 1843-1862;
2424. 1863-1872;
2425. 1873-1882;
2426. 1883-1892;
2427. 1893-1902;
2428. 1903-1912;
2429. 1913-1922;
2430. 1923-1932;
2431. 1933-1940;
2432. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 2432 is tot en met het jaar 1942 geïndexeerd.

Vanaf 1812 tot en met 1817 hoorde Snelrewaard onder Linschoten.


Beheersnummer: O059
Archiefvormer: Gerecht Snelrewaard en Lange-Linschoten (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1890, 1893

1890. Protocol van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en van akten betreffende overige zaken, 1628-1723.
N.B. De akten m.b.t. huwelijksvoltrekkingen lopen over de periode 1646-1723.

1893. Register van ontvangst van de 20ste en 40ste penning op overgedragen goederen en afgesloten hypotheken en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen van Snelrewaard en Lange-Linschoten, Hekendorp en IJsselvere, 1738-1764.