Hoenkoop: overlijdens- en begraafregistratie 1811, 1818-1970

Hoenkoop: overlijdens- en begraafregistratie 1811, 1818-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O019a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hoenkoop
Inventarisnummers: 559-563

559-563. Registers met akten van overlijden, 1818-1970.

559. 1818-1862;
560. 1863-1912;
561. 1913-1940;
562. 1941-1955;
563. 1956-1970.

De akten uit 1811 zijn niet aangetroffen in het archief en zijn alleen in te zien bij Het Utrechts Archief. Vanaf 1812 tot en met 1817 hoorde Hoenkoop onder Polsbroek.