Harmelen: akten van indemniteit 1706-1823

Harmelen: akten van indemniteit 1706-1823

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W220
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (incl. Haanwijk, Harmelerwaard)
Inventarisnummer: 310-312

310-311. Ingekomen akten van indemniteit, 1706-1823.

310. 1706-1780;
311. 1781-1823.

312. Register van de door de gerechten Harmelen en Harmelerwaard ontvangen en afgegeven akten van indemniteit, 1725-1811.


Beheersnummer: W228
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (incl. Haanwijk, Harmelerwaard en Bijleveld) (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 719

719. Protocollen van akten, 1757-1771.


Beheersnummer: W229
Archiefvormer: Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 825

825. Akten van indemniteit, 1741-1794.


Beheersnummer: W230
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 1788-1789

1788-1789. Protocollen van akten van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking en indemniteit, 1725-1809.

1788. 1725-1785;
1789. 1788-1809.


Beheersnummer: W231
Archiefvormer: Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1796.

1796. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie, ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, tevens regiser van bestuurlijke zaken, 1789-1809.


Beheersnummer: W232
Archiefvormer: Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 2022-2023, 2031

2022-2023. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht hypotheek, taxatie en ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1669-1806. Gedeeltelijk afschriften.

2022. 1669-1756 juni;
2023. 1756 mei-1806.

2031. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1642-1664, 1680-1682, 1713-1787.
N.B. Bevat slecht één verdwaalde akte van indemniteit van 1731.