Schepenakten

Schepenakten

Onder de noemer schepenakten worden in onze indexen vooral de akten bedoeld die personen op vrijwillige basis door schout en schepenen lieten opmaken. Het gaat vaak om zaken waarvoor we tegenwoordig naar de notaris gaan: verkoop en transport van roerende en onroerende goederen, testamenten, boedelscheidingen en -inventarissen, huwelijkse voorwaarden, hypotheek en schuldbekentenissen. De archieven van de plaatselijke gerechten of ambachten lopen tot circa 1811. Zij geven veel informatie over onze voorouders en hun bezittingen. Vooral in kleinere dorpen, die geen notaris hadden, en in de stad IJsselstein, waar vóór 1811 evenmin een notaris was, zijn de schepenakten van groot belang.

Andersoortige stukken die schout en schepenen opmaakten, zijn in de regel onder een andere type bron ondergebracht in onze indexen, te weten rechtspraak, weeskamer en akten van indemniteit. Vooral bij de kleine gerechten kan het voorkomen dat er geen onderscheid is gemaakt tussen genoemde typen bronnen en alles onder de index op schepenakten is geschaard.

Bij het zoeken in de indexen dient men er rekening mee te houden dat de spellingswijze van persoonsnamen sterk kon variëren.

Op deze website staan de volgende indexen: