Kerkelijke attestaties

Kerkelijke attestaties

In de protestantse kerkgenootschappen werd bij verhuizing van een lidmaat een attestatie of verklaring meegegeven, waarmee een belijdend lid zich kon laten inschrijven bij de kerk in zijn nieuwe woonplaats. Achtergrond hiervan was dat het kerkgenootschap in de plaats van vestiging wilde weten of de desbetreffende persoon gedoopt was, belijdenis had gedaan en van onbesproken gedrag, zodat hij/zij toegelaten kon worden tot het Avondmaal.

Voor de genealoog geeft het inzicht in de verhuizingen, in een tijd dat er nog geen bevolkingsregisters waren. De uitgifte en ontvangst van attestaties staat meestal ook vermeld in de lidmatenregisters, waarbij tevens andere opmerkingen over verhuizingen, overlijden en het doen van belijdenis werden opgetekend.

De Rooms-katholieke kerk kent het systeem van kerkelijke attestaties niet; heel soms is er een communicantenregister, een variant op het lidmatenregister.

Op de website staat de volgende index: