Belastingkohieren

Belastingkohieren

Door de landelijke, gewestelijke en plaatselijke besturen en waterschappen zijn eeuwenlang belastingen geheven. Blijkens de vele belastingkohieren die bewaard zijn gebleven kende men in het verleden erg veel verschillende soorten belastingen. Belastingplichtig waren de ene keer de inwoners, de andere keer ging het om de eigenaren van onroerend goed (die ook elders konden wonen). De belastingkohieren kunnen inzicht geven over de samenstelling van de bevolking en de vermogenspositie van inwoners.

Bij het raadplegen van de indexen moet rekening worden gehouden met de verschillende spelvarianten van persoonsnamen.

Op de website staan de volgende indexen: