Bevolkingsregisters

Bevolkingsregisters

De meeste gemeenten binnen het werkgebied van het RHC hebben vanaf 1850 een bevolkingsregister. De oudste registers van de gemeente Bodegraven, Kamerik en Zegveld zijn verloren gegaan: in Bodegraven begint het pas in 1860, in Zegveld pas in 1862 en in Kamerik pas in 1880. In de bevolkingsregisters werden alle inwoners vermeld, met gegevens over geboorte, beroep, godsdienst, adres en indien van toepassing de vestiging in of vertrek uit de gemeente en het overlijden. Een bevolkingsregister bestrijkt een bepaald tijdvak, meestal ongeveer tien jaar.

Naast de gewone bevolkingsregisters waren er vaak afzonderlijke delen voor dienstboden en knechten en soms voor de bewoners van bepaalde instellingen (zoals de vrouwengevangenis in Woerden) of bijzondere groepen zoals schippers of militairen.

Gebleken is dat er onjuistheden zitten in de bevolkingsadministratie. Men was onnauwkeurig in de schrijfwijze van namen en data. Het is raadzaam deze gegevens te staven met andere bronnen, de burgerlijke stand of bevolkingsregisters uit een latere periode. Gelieve hiermee rekening te houden bij het raadplegen van de index.

De informatie bij een gevonden zoekresultaat geeft alleen de situatie van de desbetreffende periode aan. Het kan dus zijn dat de gezinssamenstelling niet compleet is weergegeven of dat gezochte gegevens over een verhuizing in een volgend deel staan vermeld.

De adresaanduidingen bestaan meestal uit een letter, behorende bij een wijk, een een huisnummer. Straatnamen zoals we die nu kennen, werden in het register meestal niet gebruikt. Op deze website wordt in de toelichting bij de zoekresultaten soms nadere informatie gegeven over de wijkindeling van de desbetreffende gemeente.

Op de studiezaal staan veel meer indexen op bevolkingsregisters dan hier op de website staan.

Op de website staan de volgende indexen: