Oudewater: bevolkingsregisters 1850-1938

Oudewater: bevolkingsregisters 1850-1938

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002
Archiefvormer: Gemeente Oudewater
Inventarisnummers: 497-498, 500-503, 505, 510-513, 515

497-498. Bevolkingsregisters, 1850-1860.

497. Huisnummers 1-279, deel I;
498. Huisnummers 283-553, deel II.

500-503. Bevolkingsregisters, 1860-1890.

500. Deel I (E), letters A-E;
501. Deel II (F), letters F-L;
502. Deel III (G), letters M-S;
503. Deel IV (H), letters T-Z.

505. Dienstbodenregister, 1860-1890.

N.B. In de toegang over de periode 1860-1890 zijn geen gegevens overgenomen over het adres en de eventuele vestiging of het vertrek van betrokkene.

510-513. Bevolkingsregisters, 1890-1915.

510. Deel I (A);
511. Deel II (B);
512. Deel III (C);
513. Deel IV (D).

515. Gezinskaarten, alsmede register van bewoners van het Oude Mannenhuis, Oude Vrouwenhuis, St. Fransiscusgesticht en het St. Jacobsgesticht, c. 1905-1938.