Lidmatenregisters

Lidmatenregisters

Voor genealogen vormen de kerkelijke registers een onmisbare bron en een welkome aanvulling op de bevolkingsadministratie van de overheid. Bekendste voorbeelden zijn natuurlijk de doop-, trouw- en begraafboeken. In de protestantse kerken kent men daarnaast de lidmatenregisters, waarin is vermeld welke lidmaten bij de kerkelijke gemeente behoren. Bij verhuizing werd een kerkelijke attestatie meegegeven, waarmee een belijdend lid zich kan laten inschrijven bij de kerk in de nieuwe woonplaats.

Op de website staat de volgende index: