Notariële akten

Notariële akten

Sinds 1811 zijn er op veel plaatsen notarissen gevestigd. Daarvoor waren er ook al notariskantoren, maar toen kon de klant ook gebruik nog maken van de diensten van het plaatselijke gerecht (zie oud-rechterlijk archief en weeskamer). In de notariële protocollen treffen wij allerlei akten aan: testamenten, boedelinventarissen, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden, verklaringen, koopcontracten enzovoorts.

Voor 1811 waren er in het werkgebied van het RHC notarissen gevestigd in Bodegraven, Cabauw, Kamerik, Lopik, Middelburg (ZH), Montfoort, Oudewater, Reeuwijk, Woerden en Zevender. In de stad IJsselstein kwam pas na 1811 een notaris; de onafhankelijke Baronie liet ze niet toe. Voor zaken, die in Holland en Utrecht voor een notaris werden afgedaan, ging men in IJsselstein naar schout en schepenen. Snelrewaard kende een korte periode ook een notaris, maar zijn archief wordt niet door het RHC beheerd. In de 19e eeuw kregen Harmelen en Hoenkoop een notaris.

Bij het raadplegen van de indexen moet rekening worden gehouden met de verschillende spelvarianten van persoonsnamen. De indexen die de periode na 1850 betreffen geven vaak meer inhoudelijke informatie. In de periode daarvoor geeft de hoedanigheid waarin een persoon optreedt in een akte, een indruk van wat de onderzoeker kan verwachten. Door een datum van een gevonden akte in te vullen bij een nieuwe zoekopdracht, kan inzicht verkregen worden welke andere personen in dezelfde akte vermeld staan.
Bij de periode tot 1850 (1875) is per inventarisnummer soms verschillend omgegaan met het folionummer. Meestal is dat de pagina waarop de betreffende akte begint, maar een enkele keer is dat de pagina waarop de betreffende naam voor het eerst vermeld wordt. Het is dus mogelijk dat u één of meerdere pagina’s naar voren of achteren moet bladeren vanaf het vermelde folionummer om het begin van de akte te vinden of de door u gezochte naam.

Het is raadzaam in de periode voor 1811 ook de schepenakten te betrekken in het onderzoek, waarin veelal dezelfde soort zaken te vinden zijn.

Op deze website staan de volgende indexen: