Woerden: notariële akten 1580-1867, 1876-1910

Woerden: notariële akten 1580-1867, 1876-1910

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W054
Archiefvormer: Notarissen te Woerden, 1580-1842
Inventarisnummers: 8496-8528, 8531-8577, 8579-8752, 8754-8761, 8762-8773h, 8777-8789, 8792a-8792ppp, 8793-8803e,

8496. Notaris Otto Dirckz, 1580
8497. Notaris Jan van Honthorst, 1591-1596
8498. Notaris Jacob Jansz Verwey, 1600-1607
8499-8504. Notaris Jan Dirksz Verhey, 1609-1625
8505-8528. Notaris Albertus Costerus, 1642-1683
8531-8547. Notaris Gerardt van Gorcum, 1648-1665
8548-8549. Notaris Johannes van Groenevelt, 1656-1691
8550-8551. Notaris Pieter van der Beets, 1673-1676
8551a-8558. Notaris Hubert van Gorcum, 1674-1721
8559-8576. Notaris Wilhelm Costerus, 1680-1722
8576a-8576b. Notaris Adriaen Wolff, 1680-1683
8577. Notaris Pieter Zwartendijk, 1684-1685
8579-8616. Notaris Dirk Swartendijk, 1706-1743
8616a-8625. Notaris Daniel van Gorcum, 1721-1762
8626-8639. Notaris Willem van Vianen, 1721-1751
8640. Notaris Evert van Asperen, 1752-1761
8641-8682. Notaris Gijsbert Swartendijk, 1743-1793
8683. Notaris Dominicus de Jong, 1759-1788
8684-8702. Notaris Johannes Okhuysen, 1761-1810
8703-8722c. Notaris Olivier Groeneyk, 1761-1797
8723-8752. 8754-8761. Notaris Jan Meulman, 1789-1811
8762-8773h. Notaris Jan Gijsbert Schuak, 1806-1823
8777-8789. Notaris Jacobus Bredius, 1812-1826
8792a-8792ppp. Notaris Maarten de Haan Jz., 1825-1842
8793-8803e.Notaris Wouterus Adrianus van Zijst, 1827-1842


Beheersnummer: W054a
Archiefvormer: Notarissen te Woerden, 1843-1925
Inventarisnummers: 11-35, 67-81, 132-137, 145-162, 167-171, 173-185, 187-191, 197b-200.

11-35. Notaris Wouterus Adrianus van Zijst, 1843-1867
67-81. Notaris Simon Lagerweij, 1876-1890
132-137. Notaris Antonie Marinus Beijerman, 1876-1881
145-162. Notaris George Hendrik Fuhri Snethlage, 1881-1895
167-171. Notaris George Hendrik Fuhri Snethlage, 1896-1900
173-180. Notaris Simon Frederik de Vries, 1896-1905
181-185. Notaris George Hendrik Fuhri Snethlage, 1901-1905
187-191. Notaris George Hendrik Fuhri Snethlage, 1906-1910
197b-198. Notaris Simon Frederik de Vries, 1906-1907
199-200. Notaris jhr. P.J. van Winter, 1907-1910

Bij het zoeken in de index moet rekening gehouden worden met de wisselende schrijfwijze van namen. Van sommige familienamen zijn vele variaties denkbaar. In de index wordt de naam weergegeven zoals de akte die vermeldt. Daarnaast zijn indien bekend ook de woonplaats en het beroep van de betrokkene in de index opgenomen. In deze index wordt ook de hoedanigheid vermeld waarin de gevonden persoon in de akte optreedt. De volgende hoedanigheden komen voor:

 
– Attestant: Legt een verklaring af.
– Belending: Bezit onroerend goed naast anderen.
– Borgsteller: Stelt zich borg voor de betaling van een geldsom.
– Bloedverwant: Wordt als familielid vermeld.
– Erfgenaam: Erft of wordt tot erfgenaam benoemd.
– Erflater: Persoon die bij overlijden een erfenis nalaat.
– Executeur- testamentair
– Geborgde: Iemand voor wie een ander zich borg stelt.
– Getuige
– Geldgever: Leent geld aan een ander zonder hypotheekstelling.
– Geldnemer: Leent geld van een ander zonder hypotheekstelling.
– Gemachtigde: Treedt namens een ander op.
– Huurder
– Huwelijkspartner
– Hypotheekgever: Leent geld van iemand en stelt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldgever.
– Hypotheeknemer: Leent geld aan een ander en krijgt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldnemer.
– Koper
– Machtiger: Machtigt een ander om namens hem op te treden.
– Testateur: Maakt zijn testament.
– Verhuurder
– Verkoper
– Voogd: Treed op als voogd over minderjarigen of wordt als zodanig benoemd.
– Voogdijsteller: Benoemt een ander als voogd over minderjarigen.
   .