Weeskamer

Weeskamer

In veel steden in het westen van ons land ontstonden vanaf de late middeleeuwen weeskamers, die belast waren met het overheidstoezicht op het beheer van de bezittingen van weeskinderen. Dit was ook het geval in Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden. Als een van de ouders van minderjarige kinderen overleed, werden de achtergebleven kinderen als wees beschouwd. De weeskamer was betrokken bij het regelen van de voogdij en de rechten van de kinderen in de nalatenschap indien de ouders niet zelf bij leven al voogden hadden benoemd. Als er in de plaats geen aparte weeskamer was, werden genoemde zaken door schout en schepenen of door schout en weesmannen behartigd. Nadrukkelijk zij hier vermeld dat dit ook geldt voor Benschop, Jaarsveld, Polsbroek en Willige Langerak, hoewel in sommige gedrukte archievenoverzichten sprake is van afzonderlijke weeskamers in deze plaatsen.

Op de website staan de volgende indexen: