Rekeningen

Rekeningen

De uitgaven die door een bestuur werden gedaan, werden samen met de inkomsten jaarlijks verantwoord in de rekening. De jaarrekening werd in oorsprong ondersteund door bijlagen, zoals de declaraties en de betaalde facturen van leveranciers, maar vaak zijn die later verloren gegaan. In de rekeningen komen we veel namen tegen van bijvoorbeeld bestuurders en ambachtslieden. Voorts zien we erin terug welke projecten en bijzondere aankopen er zijn gedaan: de bouw van een nieuwe galg, gevangenis of pastorie en de reparatie van de klok. De totale kosten werden vervolgens hoofdelijk omgeslagen over de inwoners, landeigenaars of lidmaten van een kerk.

Bij het raadplegen van de index moet rekening worden gehouden met de verschillende termen die kunnen zijn gebruikt. Zoekt men informatie over de “klok” op de kerktoren, zoek dan ook op “uurwerk”. De termen in de index komen doorgaans overeen met die uit het originele archiefstuk.

Op de website staat de volgende index: