Notulen

Notulen

In de verslagen van de vergaderingen van het plaatselijk bestuur vinden wij informatie over allerlei aspecten van leven in vroegere tijd. Het gaat daarbij niet alleen om het gevoerde beleid, maar ook om benoemingen van functionarissen, de uitvoering van werkzaamheden en bijzondere gebeurtenissen. De indexen op notulen betreffen meestal de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen. Vanaf de 19e eeuw worden hier de belangrijkste besluiten genomen van het plaatselijk bestuur. Daarnaast is er een index opgenomen van akten van de gemeente Woerden, die opgemaakt zijn in het kader van de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Uit oudere tijd dateren de resoluties van het stadsbestuur van Woerden.

Op de website staan de volgende indexen: