Rechtspraak

Rechtspraak

Het plaatselijke gerecht was tot 1811 belast met de civiele rechtspraak. Op rechtsdagen behandelden schout en schepenen geschillen over schulden, beledigingen, erfeniskwesties en andere geschillen. Daarnaast deed het gerecht ook wel uitspraak in eenvoudige strafzaken die met een boete konden worden afgedaan. Behoorde een gerecht tot een hoge heerlijkheid, zoals Jaarsveld, Snelrewaard en Lange-Linschoten en Zuid-Polsbroek, dan werden er lokaal ook vonissen uitgesproken in lijfstraffelijke zaken. Het zijn uitzonderingen op de regel. Bijna alle gerechten op het platteland waren hiervoor namelijk aangewezen op hogere instanties. Wat betreft het werkgebied van het RHC zijn voor de criminele rechtspraak belangrijk het archief van de baljuw van Woerden, waaronder ook Indijk onder Harmelen ressorteerde, en het gerecht van de stad en baronie IJsselstein, waaronder voor de berechting van lijfstraffelijke zaken ook Benschop en Noord-Polsbroek ressorteerden.

Op de website staat de volgende index: