Oudewater: geboorte- en doopregistratie 1608-1922

Oudewater: geboorte- en doopregistratie 1608-1922

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002b
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oudewater
Inventarisnummers: 903-913

903-913. Akten van aangifte van geboorten, 1811-1922.

903. 1811-1822;
904. 1823-1832;
905. 1833-1842;
906. 1843-1852;
907. 1853-1862;
908. 1863-1872;
909. 1873-1882;
910. 1883-1892;
911. 1893-1902;
912. 1903-1912;
913. 1913-1922.

N.B. Geboorteakten worden 100 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 100 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: O056
Archiefvormer: Oud-Katholieke parochie van de H.H. Michael en Johannes de Doper te Oudewater
Inventarisnummer: doos 12 omslag 8

Doos 12 omslag 8: Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1761-1856.

Dopen: 1814-1856.


Beheersnummer: O064
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Oudewater
Inventarisnummer: 303

303. Doopregister Hervormde gemeente, 1681-1825.

574-578. Doopregisters Rooms-katholieke statie, 1673-1811.

574. 1673-1700;
575. 1700-1708, vanaf 1709-1816 Oud-katholiek;
576. 1709-1767;
577. 1767-1792;
578. 1792-1811.

N.B. Hoewel de twee katholieke kerken in Oudewater tot 1704 officieel nog tot de Rooms-katholieke Kerk behoorden, hingen de pastoors van de ‘herenkerk’ aan de Markt al lange tijd het Jansenistische gedachtegoed aan. Hieruit zou later de Oud-katholieke kerk ontstaan.Tussen 1704 en 1709 was de ‘boerenkerk’ aan het Heilig Leven gesloten, nadat de laatste pater Jezuïet door het stadsbestuur was verbannen. Dit kerkgebouw werd in 1709 door pater Minderbroeder Johannes de Ruiter heropend. Sindsdien is er dan ook een duidelijke verdeling te zien in de Rooms-katholieke en Oud-katholieke kerk in Oudewater.


Beheersnummer: O070
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp
Inventarisnummer: 130

130. Doopregister, 1608-1681.