Snelrewaard: bouwvergunningen 1904-1990

Snelrewaard: bouwvergunningen 1904-1990

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O005
Archiefvormer: Gemeente Snelrewaard
Inventarisnummers: 167-256, 321, 1605-2117, 2121, 2124, 2126, 2128, 2133-2134, 2479-2515

167-256. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1904-1933.

321. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, onderwerpswijs geordend; woningwet, bouwverordening, 1930-1944.

1605-2117. Bouwvergunningen, met bijlagen, 1946-1988.

2121. Stukken betreffende twee woningwetwoningen aan de Waardsedijk 85 en 85a, later 107-109 en 183-185 (complex I Woningbedrijf), 1953-1954.

2124. Stukken betreffende twee woningwetwoningen aan de Waardsedijk 83 en 85, later 85-87 en 137-139 (complex II Woningbedrijf), 1956-1957.

2128. Stukken betreffende twee woningwetwoningen aan de Waardsedijk 87 en 89, later 89-91 en 141-143 (complex III Woningbedrijf), 1956-1959.

2133. Stukken betreffende de financiering en rijksbijdragen voor de bouw van elf woningwet-woningen aan de Pastoorsakker en de Laan van Snelrewaard, 1985-1990.

2134. Stukken betreffende aanvragen voor eenmalige bijdragen in verband met de bouw van vrije sectorwoningen aan de Laan van Snelrewaard, Pastoorsakker en Waardsedijk, 1984-1987.

2479-2515. Bouwvergunningen, met bijlagen, 1947-1988.