Linschoten: geboorte- en doopregistratie 1648-1652, 1670-1922

Linschoten: geboorte- en doopregistratie 1648-1652, 1670-1922

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummers: 509-518

509-518. Akten van aangifte van geboorte, 1812-1922.

509. 1812-1822;
510. 1823-1842;
511. 1843-1852;
512. 1853-1862;
513. 1863-1872;
514. 1873-1882;
515. 1883-1892;
516. 1893-1902;
517. 1903-1912;
518. 1913-1922.

N.B. Geboorteakten worden 100 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 100 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: M086
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Inventarisnummer: 1-2, 26

1-2. Acta van de kerkenraad, 1648-1765, met o.a. doopinschrijvingen over de periode 1648-1652, 1670-1765.

1. 1648-1652, 1670-1722;
2. 1722-1766.

26. Lidmatenregister van aangenomen personen, met aantekeningen omtrent vertrek of overlijden tot ca. 1869, met o.a. ook doopinschrijvingen over de periode 1766-1846.
N.B. Doopinschrijvingen zijn geïndexeerd tot en met augustus 1812.