Kamerik: kerkelijke attestaties 1835-1907

Kamerik: kerkelijke attestaties 1835-1907

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W203
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde Gemeente van Kamerik
Inventarisnummer: 48

48. Register van ontvangen en afgegeven attestaties, 1835-1907 

Deze index bestrijkt het register “Kerkelijk AttestatiĆ«n, ingebragt en afgegeven bij de Hervormde Gemeente te Kamerik” . Aan lidmaten van een hervormde gemeente werd bij verhuizing een attestatie (verklaring) meegegeven, als bewijs dat men belijdend lid was en in de nieuwe kerkelijke gemeente kon worden kamerik_attestaties.jpgtoegelaten. Het register uit het kerkarchief van Kamerik is in 1835 aangelegd door Adrianus Schotsman, predikant.

Waar in andere plaatsen het bevolkingsregister in 1850 aanvangt, is dit bij de burgerlijke gemeente Kamerik pas in 1880 het geval. De kerkelijke attestaties voorzien in elk geval voor het hervormde deel van de inwoners in deze leemte in het archief. Immers de attestaties geven informatie over de vestiging en het vertrek van betrokkenen, die de onderzoeker anders uit het gemeentelijke bevolkingsregister had kunnen halen.