Sluipwijk: huwelijksregistratie 1647-1654, 1663-1870

Sluipwijk: huwelijksregistratie 1647-1654, 1663-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R011
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Sluipwijk
Inventarisnummers: 289-292, 298-299

289-292. Registers van huwelijksakten; met per jaar alfabetische naamindices, 1812-1852

289. 1812-1821:
290. 1822-1831;
291. 1832-1841;
292. 1842-1852.

298-299. Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1853-1870.

298. 1853-1862;
299. 1863-1870; met tienjarige tafels op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.


Beheersnummer: R060
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk
Inventarisnummers: 12-14

SLUIPWIJK

Nederduits-Gereformeerde Gemeente

12-13. Trouwboeken, met per deel een alfabetische naamindex, 1686-1811.

12. 1686-1785;
13. 1778-1811.

Gerecht Sluipwijk

14. Trouwboek, 1663-1811.


Beheersnummer: R061
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Sluipwijk, Stein c.a. en Middelburg
Inventarisnummer: 5-7

SLUIPWIJK

5-7. Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1706-1805.

5. 1706-1708
6. 1710-1790;
7. 1791-1805.


Beheersnummer: R087
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Sluipwijk
Inventarisnummer: 1

1. Register, houdende o.a. huwelijksinschrijvingen, 1647-1654.