Hoenkoop: huwelijksregistratie 1653-1811, 1818-1942

Hoenkoop: huwelijksregistratie 1653-1811, 1818-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O019a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Hoenkoop
Inventarisnummers: 554-557

554-557. Registers akten van huwelijk en echtscheiding, 1818-1955.

554. 1818-1862;
555. 1863-1912;
556. 1913-1940;
557. 1941-1955.

N.B. Inv.nr. 557 is tot en met het jaar 1942 geïndexeerd.

Vanaf 1812 tot en met 1817 hoorde Hoenkoop onder Polsbroek.


Beheersnummer: O058
Archiefvormer: Gerecht Hoenkoop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 756-760

756-757. Protocollen van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, en van bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1653-1733, 1788-1811.

756. 1653-1733;
757. 1788-1811.

758-760. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1724-1811.

758. 1724-1758;
759. 1759-1784;
760. 1785-1811.