Woerden: notulen 1640-1736, 1812-1936

Woerden: notulen 1640-1736, 1812-1936

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: H094
Archiefvormer: Groot-Waterschap van Woerden
Inventarisnummers: 1130-1133

1130-1133. Registers van besluiten naar aanleiding van rekesten, voornamelijk vergunningen voor allerhande werken, zoals bruggen, beschoeiingen, dempingen, duikers, ontgrondingen (tot mei 1726, daarna in aparte registers), maar de eerste twee eeuwen ook betreffende aanstellingen, commissies en verpachtingen; tot augustus 1842 met bijgeschreven rekesten, 1640-1736.

1130. 1640-1682;
1131. 1683-1713;
1132. 1715-1725;
1133. 1726-1736.


Beheersnummer: W002
Archiefvormer: Gemeente Woerden
Inventarisnummers: 168-183

168-183. Akten, 1812-1936.

168. 1812 – maart 1822;
169. april 1822 – 1829;
170. 1830 – september 1841;
171. oktober 1841 – september 1846;
172. oktober 1846 – 1853;
173. 1854 – 1858;
174. 1859 – 1868;
175. 1869 – 1875;
176. 1876 – 1880;
177. 1881 – 1882;
178. 1883 – 1892;
179. 1893 – 1910;
180. 1911 – 1920;
181. 1921 – 1925;
182. 1926 – 1930;
183. 1931 – 1936.

Deze index betreft de akten, waarin de Gemeente Woerden partij is. De akten omvatten de periode 1812-1936. Het gaat hierbij voornamelijk om aan- en verkoop, aanbesteding, huur, verhuur en be√ędiging.