Gemeentewapen (1816)

Gemeentewapen (1816)

Dit wapen wordt omschreven als “zijnde van blauw, beladen met een gouden keizerskroon, gevoerd van rood”.

Het is bevestigd bij Besluit van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816.

De gemeentelijke herindelingen waren voor de gemeente Lopik telkens reden om een nieuw wapen te laten ontwerpen. Het hier besproken wapen betreft het eigenlijke wapen van Lopik.  De kroon verwijst naar het Utrechtse Kapittel van Sint-Marie, dat eeuwenlang de heerlijke rechten van Lopik bezat. In de twee latere wapens van Lopik is dit oorsponkelijke wapen telkens teruggekomen. Het hier besproken wapen is gevoerd tot 1948, toen Lopik met het oog op de herindeling met Jaarsveld en Willige Langerak (1943) een nieuw wapen kreeg.