Gemeentewapen (huidige)

Gemeentewapen (huidige)

“In goud een schuinbalk, geschaakt van keel en zilver, gaande over een dwarsbalk van sabel; in het hartschild van azuur een keizerskroon van goud, gevoerd en met een muts van keel.”

Verleend bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1990. (Het wapendiploma werd 17 oktober 1990 door de Hoge Raad van adel afgegeven).

De gemeenteraad van Lopik besloot op 10 april 1990 om een nieuw wapen aan te vragen. Per 1989 waren namelijk de gemeenten Benschop, Lopik en Polsbroek samengevoegd tot de nieuwe gemeente Lopik. In het nieuwe gemeentewapen werden de elementen van de drie wapens van de opgeheven gemeenten ingebracht, te weten de schuinbalk van Polsbroek, de dwarsbalk van Benschop en het hartschild met de kroon van Lopik.  Hierbij moet worden aangetekend dat het wapen van Benschop en Polsbroek vrijwel gelijk waren. Ter onderscheiding van beide wapens was in het wapen van Benschop de genoemde dwarsbalk aangebracht. Hoewel de intentie duidelijk was om alle drie gemeenten in beeld te brengen in het nieuwe gemeentewapen van Lopik, kan praktisch gezien gesteld worden dat het wapen bestaat uit het voormalige wapen van Benschop met in het hartschild het aloude Lopikse wapen.