Woerden: schepenakten 1602-1811

Woerden: schepenakten 1602-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W001
Archiefvormer: Stad Woerden
Inventarisnummers: 94-109

94-109. Stadsrekeningen, per dienstjaar, 1640-1810.

94. 1640/1641-1644/1645 en 1646/1647-1649/1650;
95. 1650/1651-1659/1660;
96. 1661/1662-1670/1671;
97. 1671/1672-1680/1681;
98. 1681/1682-1689/1690;
99. 1690/1691-1699/1700;
100. 1700/1701-1709/1710;
101. 1710/1711-1719/1720;
102. 1720/1721-1729/1730;
103. 1730/1731-1739/1740;
104. 1740/1741-1749/1750;
105. 1750/1751-1759/1760;
106. 1760/1761-1769/1770;
107. 1770/1771-1779/1780;
108. 1780/1781 en 1783/1784-1790/1791;
109. 1791/1792-1809/1810, met kopie 1810.

N.B. Het betreft een bewerking van de betaling van burgerrecht door burgers / poorters aan de stad Woerden over de periode 1650-1804.


Beheersnummer: W017 (W001)
Archiefvormer: Stadsgerecht Woerden
Inventarisnummer: 44-68, 86

44-67. “Transporten of eigendomsbrieven”, protocollen van transporten, 1602-1807.

44. 1602 (mrt.) – 1609 (apr.);
45. 1609 (sept.) – 1626 (jan.);
46. 1626 (apr.) – 1640 (nov.);
47. 1640 (dec.) – 1651 (juni)*;
48. 1651 (okt.) – 1663 (mei)*;
49. 1663 (apr.) – 1670 (mei)*;
50. 1670 (mei) – 1683 (apr.)*;
51. 1683 (mei) – 1693 (mei)*;
52. 1693 (juni) – 1701 (mrt.)*;
53. 1701 (apr.) – 1706 (jan.)*;
54. 1707 (mrt.) – 1717 (mei)*;
55. 1717 (juli) – 1728 (apr.)*;
56. 1728 (mei) – 1736 (sep.)*;
57. 1736 (okt.) – 1741 (dec.)*;
58. 1742 (feb.) – 1744 (juli);
59. 1744 (aug) – 1750 (mei);
60. 1750 (juli) – 1754 (juli);
61. 1754 (aug.) – 1760 (mrt.);
62. 1760 (juni) – 1765 (mrt.);
63. 1765 (juni) – 1771 (dec.);
64. 1772 (jan.) – 1778 (feb.);
65. 1778 (mrt.) – 1786 (juni);
66. 1786 (juli) – 1797 (nov.);
67. 1797 (nov.) – 1807 (juni).

N.B.: In tegenstelling tot de inv.nrs. 58-67 zijn bij de inv.nrs. 44-46 niet alle namen in de akten geïndexeerd. Alleen op de transportanten, acceptanten en de belendingen kan gezocht worden.  De inv.nrs. met een * zijn tijdelijk niet beschikbaar.

68. Akten van transport van onroerend goed ten overstaan van schout en schepenen, 1808-1811.

86. Protocollen van schepenkennissen, 1760 (nov.) – 1779 (juli).

De index is gemaakt op de registers houdende akten van transport en hypotheek uit de perioden 1602-1811. Deze registers berusten in het oud-rechterlijke archief Woerden, ook wel het archief van het stadsgerecht genoemd. In de oudste registers (inv. 44-48) bevinden zich ook transportakten die zijn verleden voor schout, buren en landgenoten van het Oudeland en Tournoisveld, Snel en Middelland, Kromwijk en Bulwijk, Geestdorp en Breeveld.

Het transporteren van onroerend goed was een verplichting, die kopers en verkopers binnen een jaar na de eigenlijke transactie ten overstaan van schepenen van de plaats, waar het onroerend goed lag,  moesten uitvoeren. Vanaf de jaren ’70 van de achttiende eeuw werd ook de overgang van onroerend goed ten gevolge van vererving in de transportregisters opgenomen. De transportregisters zijn min of meer vergelijkbaar met de latere kadastrale registers en geven informatie over oude en nieuwe eigenaars, koopsommen en locaties van gebouwen.
Behalve onroerend goed werden ook bepaalde roerende goederen voor schout en schepenen getransporteerd, nl. hypotheken en obligaties en schepen. De registers bevatten naast de eigenlijke akten ook afschriften van procuraties of volmachten voor personen die in de akten optreden.

Bij het maken van de index is de schrijfwijze van de namen van de daarin voorkomende personen letterlijk overgenomen. Men dient er dus rekening mee te houden dat een familienaam in meerdere varianten voorkomt.

De genoemde personen kunnen voorkomen in de volgende hoedanigheden:
– transportant ofwel verkoper
– acceptant ofwel koper
– hypotheekgever (leent geld van iemand en stelt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldgever)
– hypotheeknemer (leent geld aan een ander en krijgt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldnemer)
– belendend eigenaar/gebruiker, die dus onroerend goed bezit naast het object waar het om gaat. In een akte worden vaak vier belendingen genoemd.


Beheersnummer: W053
Archiefvormer: Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 18

18. Notitieboekje van lijkschouwingen, 1705-1769.