Reeuwijk: akten van indemniteit 1734-1753, 1796

Reeuwijk: akten van indemniteit 1734-1753, 1796

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R001
Archiefvormer: Schoutambacht Reeuwijk (inclusief oud-rechterlijk archief en weeskamer)
Inventarisnummer: 84

84. Akte, waarbij Anthonia de Hor ten behoeve van de municipaliteit en armmeesters verklaart nooit tot last te zullen komen van het armbestuur van Reeuwijk, 1796.


Beheersnummer: R088
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Reeuwijk
Inventarisnummer: 1

1. Notulen, 1678-1789, met besluit van de kerkenraad omtrent de vervulling van vacatures van predikanten en met achterin lidmatenlijst en lijst van ingekomen en uitgaande akten van indemniteit.

Het betreft hier uitsluitend akten van personen, behorend tot de Nederduits Gereformeerde (Hervormde) kerk.