Linschoten: bevolkingsregisters 1850-1936

Linschoten: bevolkingsregisters 1850-1936

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M003
Archiefvormer: Gemeente Linschoten
Inventarisnummers: 313-321, 324

313-321, 324. Bevolkingsregister, chronologisch ingedeeld, 1850-1936.

313. Wijk A, C, D en E, ingedeeld op huisnummer, 1850-1860;
314. Wijk A, C, D en E, 1850-1860;
315. Wijk A-F, 1860-1870;
316. Wijk A-C, 1870-1880;
317. Wijk D-F, 1870-1880;
318. Wijk A, 1880-ca. 1925;
319. Wijk B, 1880-ca. 1925;
320. Wijk C en E, c. 1880-1925;
321. Wijk D en F, c. 1880-1925;
324. Wijk C en E, 1920-1936.

In 1857 werden de gemeenten Achthoven en Wulverhorst bij de gemeente Linschoten gevoegd. De bevolkingsadministratie werd tot 1860 nog gevoerd in de registers van de voormalige gemeenten (zie aldaar).

De wijkindeling van Linschoten was rond 1900 als volgt:

Wijk A: Linschoten, ten noordwesten en westen van de Linschoten en Kromwijkerwetering;
Wijk B: Linschoten, ten oosten van de Linschoten tot het zuideinde van de Dorpstraat, inclusief het dorp;
Wijk C: Cattenbroek;
Wijk D: Mastwijk en Achthoven (vanaf de Lindenboom);
Wijk E: Deel vanaf voormailge Enghermolen tot nieuwe weg (weersijden) tot Lindenboom, deel van het dorp inbegrepen;
Wijk F: Heeswijk (en deel Blokland).