Gemeentewapen

Gemeentewapen

Het wapen van de voormalige gemeente Zegveld werd bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816 en daarbij omschreven als “van lazuur met twee waldhorens van goud”. De beschrijving spreekt niet over de later toegevoegde kroon.

In 1816 werden de gemeentes door de Hoge Raad van Adel opgeroepen om een afbeelding van hun wapen op te sturen om deze officieel te laten bevestigen. Hierop stuurde burgemeester Schuak van Zegveld een plaatje van “twee walthorens, opzigtigtelijk de oorsprong of verkrijging van hetwelk geen narigten te bekomen zijn.” Waar het wapen vandaan kwam wist dus niemand.

Naderhand is de oorsprong van het wapen wel onderzocht, maar zonder bevredigend resultaat. Hierbij bleek dat een Hollandse familie Van Segveld ook twee waldhoorns of jachthoorns in het familiewapen voerde; de kleuren daarvan verschilden echter van keer tot keer. Een direct verband tussen deze familie en Zegveld is onwaarschijnlijk. Volgens Z. van Doorn is het wapen afkomstig van een Zegveldse schout, Dirk Hendricksz de Witt, die in het begin van de 16e eeuw een wapen voerde met drie waldhoorns en een klaverblad. Het is afgebeeld op een aantal zegels in het archief van het kapittel van Sint Marie te Utrecht.

De gemeente Zegveld werd per 1 januari 1989 opgeheven en valt nu onder de gemeente Woerden. In de gemeentevlag van Woerden werd een waldhoorn opgenomen als verwijzing naar Zegveld.

Literatuur
  • Rob Alkemade en Jan van Es, Bouwen op het verleden: 1000 jaar Zegveld (Woerden, 1995), pp 10-11.