Stein: geboorte- en doopregistratie 1818-1870

Stein: geboorte- en doopregistratie 1818-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R052
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Stein c.a.
Inventarisnummers: 415, 418-419

415. Register van akten van aangifte van geboorte, met per band, alfabetische naamindices, 1818-1852.

418-419. Registers van akten van aangifte van geboorte, huwelijk en echtscheiding en overlijden, met per band, alfabetische naamindices, 1853-1870.

418. 1853-1862;
419. 1863-1870.

N.B. De akten van geboorte, huwelijk en overlijden over het jaar 1817 bevinden zich in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Reeuwijk.